yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->6.7.5 Особливості пенсійного забезпечення за інвалідністю окремих категорій громадян

Соціальне страхування

6.7.5 Особливості пенсійного забезпечення за інвалідністю окремих категорій громадян

 

6.7.5.1 Пенсії за інвалідністю військовослужбовцям і працівникам органів внутрішніх справ

 

Умови, норми й порядок пенсійного забезпечення регулюються Законом України «Про пенсійне за­безпечення військовослужбовців і осіб начальницького і рядо­вого складу органів внутрішніх справ».

Цей закон поширюється і на військовослужбовців строкової служби, а також на праців­ників органів внутрішніх справ і членів їхніх сімей.

Пенсії за інвалідністю призначаються військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які стали інвалідами, якщо інвалідність настала в період проходження ними служби, але не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше цьо­го строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманого в період проходження служби.

Залежно від причини інвалідності інваліди поділяються на дві категорії: інвалідів війни та інвалідів із загалу військовослуж­бовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ.

Категорія впливає на рівень пенсійного забезпечення.

До першої категорії належать особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час захи­сту Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастро­фи чи виконання інших обов'язків військової служби.

До другої категорії належать інваліди через каліцтво, отрима­не внаслідок нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), чи внаслі­док захворювання, пов'язаного з проходженням служби.

Пенсії за інвалідністю не залежать від тривалості військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, однак признача­ються й виплачуються після звільнення зі служби.

Пенсія за інвалідністю для військовослужбовців офіцерського складу, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ встановлюється у таких розмірах, відповідних  до сум гро­шового забезпечення:

інвалідам війни І групи — 100%;

інвалідам війни II групи — 80%;

інвалідам війни III групи — 60% ;

решті інвалідів:

І групи — 70%;

II групи — 60%;

III групи — 40%.

Законодавством установлено мінімальні пенсії військово­службовцям строкової служби — інвалідам війни.

Для солдатів і матросів строкової служби І та II груп вони не можуть бути нижчими від трьох мінімальних пенсій за віком, для III групи ця межа – півтори мінімальні пенсії за віком, решті інвалідів-військовослужбовців строкової служби І групи – 200%, II –100% і III – 50% мінімального розміру пенсії за віком.

 

 

63