yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->6.7.6.1 Пенсійне забезпечення громадян, які проходили військову службу чи службу в органах внутрішніх справ

Соціальне страхування

6.7.6.1 Пенсійне забезпечення громадян, які проходили військову службу чи службу в органах внутрішніх справ

 

Необхідність утримання Збройних сил і визнання служби в них особливим видом державної служби породжує для держави обов'язковість щодо соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей.

Одним із видів соціального захисту, передбаченого законо­давством, є пенсійне забезпечення військовослужбовців, яке повністю поширюється на начальницький і рядовий склад органів внутрішніх справ.

Право на пенсійне забезпечення визначається наявністю у військовослужбовців і службовців (працівників) органів внутрішніх справ визначеної законом тривалості служби, дося­гнення до дня звільнення з військової служби чи органів внутрішніх справ (для деяких категорій цих службовців) встанов­леного віку та обов'язкове звільнення з військової служби чи органів внутрішніх справ за певними причинами (відставка, за­пас, хвороба, скорочення штатів тощо).

Залежно від причин звільнення та умов надання права на пен­сію за вислугу років встановлюються різні розміри пенсії (від 50 до 90% грошового забезпечення).

Так, військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які мають вислугу 20 років та більше, призначається пен­сія у розмірі 50%, а звільненим у відставку за віком чи за станом здоров'я — 55% відповідних сум грошового забезпечення і за кож­ний рік вислуги понад 20 років — 3% грошового забезпечення, але всього не більше 85%.

Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильсь­кої катастрофи в період проходження служби й віднесені до 1-ї категорії, розмір пенсії збільшується на 10%, а віднесеним до 2-ї, 3-ї й 4-ї категорій — на 5%. Загальний розмір пенсії, нарахова­ний за вказаними причинами, не повинен перевищувати 85%, а особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи за 1-ю категорією, — 95%, за    2-ю і 3-ю категоріями — 90%.

Мінімальних розмірів пенсій за вислугу років не визначено, але вони не можуть бути нижче загальновстановленого мінімаль­ного розміру пенсії за віком.

 

6.7.6.2 Пенсія за вислугу років працівникам цивільної авіації та льотно-випробувального складу

 

Законодавчо передбачено право на пенсію за вислугу років деяким категоріям робітників і службовців авіації, а також льотно-випробувального складу не­залежно від відомчої підпорядкованості підприємств, установ і організацій, у яких вони зайняті:

1) працівникам льотного і льотно-випробувального складу із вислугою років на цих посадах не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок;

2) працівникам, які здійснюють управління повітряним ру­хом і мають свідоцтво диспетчера:

чоловікам — після досягнення ними 50 років і при загально­му стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 12 років 6 місяців роботи, пов'язаної з безпосереднім управлінням польо­тами повітряних суден;

жінкам — після досягнення ними 45 років і при загальному стажі роботи не менше 17 років 6 місяців, з них не менше 10 років роботи, пов'язаної з безпосереднім управлінням польотами повітряних суден;

3) інженерно-технічному складу (за переліком посад і робіт, що затверджується в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України):

чоловікам - після досягнення ними 55 років і при загально­му стажі роботи в цивільній авіації не менше 25 років, з них не менше 20 років на зазначених посадах;

жінкам — після досягнення ними 50 років і при загальному стажі роботи у цивільній авіації не менше 20 років, з них не мен­ше 15 років на зазначених посадах;

4) бортпровідникам:

чоловікам — після досягнення ними 55 років і при загально­му стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 15 років на посаді бортпровідника;

жінкам — після досягнення ними 45 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на по­саді бортпровідниці.

Розміри пенсій і порядок їх нарахування для льотного та льот­но-випробувального складу різні.

Льотному складові цивільної авіації призначаються пенсії в розмірі 55% місячного фактич­ного заробітку, що його вони мали перед припиненням роботи на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років. При цьо­му за кожний рік вислуги понад зазначені строки (для чоловіків — 25 і жінок — 20 років) пенсія збільшується на 1 % заробітку.

Льотчикам-випробувальникам, штурманам і парашутистам-випробувальникам, у яких не менше 2/3 необхідної вислуги при­падає на проведення випробувань літальних апаратів, пенсія зро­стає на 3% заробітку за кожний додатковий рік після вислуги.

Максимальний розмір пенсії за вислугу років працівникам льот­но-випробувального складу, нарахований відповідно до зазна­чених норм, не може перевищувати 85% заробітку.

 

 

65