yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->Список літератури

Соціальне страхування

Список літератури

 

1          Конституція України.

2 Закон України  «Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 16/98-ВР від 04.011998р. //Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №23.

3    Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності» № 1105-ХІІ від 23.09.1999р. //Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №46-47.

4    Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування  на випадок безробіття» №2213-ІІІ від 02.03.2000р. //Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №22.

5    Закон України  «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням» № 2240-І від 18.01.2001р. //Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №14.

6    Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» № 1058-ІV від 09.07.2003р. //Податки та бухгалтерський облік.– 2003.– № 70.

7 Закон України «Про пенсійне забезпечення» № 1788-ХІІ від 05.11.1991р. //Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №2.

8          Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» № 1057-ІV від 09.07.2003р. //Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №7-8.

9    Постанова Кабінету Міністрів України  №1266 від 26.09.2001р. «Про нарахування середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням».

10 Андріїв В. Соціальне страхування: історія, проблеми //Соціальний захист.– 1999.– №2.– С. 43-51.

11 Губар О.Є. Організаційні та правові засади соціального страхування в Україні //Формування ринкових відносин в Україні.– 2003.– № 7-8. С. 155-162.

12 Трубич С.Ю., Швець В.Є. Формування системи соціального страхування // Фінанси України.– 2000.– №2.– С. 110.

13 Шахов В.В. Страхование.– М.: Юнити, 2000.– 311с.

14 Шихов А.К. Страхование.– М.: Юнити, 2000.– 432с.

15  Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підручник. – К.: Кондор.– 2004.– 464с.

16 Зайчук Б.О., Нікітенко В.С., Семендяєва В.І. Система пенсійного забезпечення: сьогодні і завтра. – К: Формат.– 2004.– 352с.

 


 

1) Послуги стільникового зв'язку — послуги з передачі мережею загального користування голосу, сигналів, звуків, зображень, друкованих чи числових матеріалів або символів, при­значених для конкретного абонента у разі, коли для їх прийому або передачі використовуєть­ся обладнання радіозв'язку.

2) Радіозв'язок - електрозв'язок, що здійснюється шляхом поширення електромагнітних хвиль у вільному просторі без штучного спрямованого середовища.

3) Роумінг - послуга стільникового рухомого зв'язку, яка забезпечує абонентові можливість здійснювати двосторонній зв'язок без надання будь-якої попередньої заяви або з такою під час переміщення із зони дії одного оператора до іншого як у межах України, так і за її межами.

 

1) У законодавстві термін «пенсійний вік» не вживається. У кожному випадку називається вік, із досягненням якого призначається пенсія за віком.

2) Пільгове пенсіонування в окремих випадках означає можливість отримувати пенсію в більшому розмірі.

 

77