yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание

Соціологія.

ВСТУП

ТЕМА 1

СОЦІОЛОГІЯ — НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО

1.2. ЗАКОНИ І КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ

1.3. СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ

ТЕМА 2

2.1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЇ ЯК НАУКИ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ  (ХІХ—ХХ СТ.)

2.3. ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТОК  СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

ТЕМА 3

3.1. СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ТИПИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.2. ПРОГРАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

3.3. МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ТЕМА 4

4.2. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА ТА ЇЇ ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ. СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ

ТЕМА 5 СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИ

5.2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИ

6.1. СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ, ЇЇ СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

6.2. ПРЕДМЕТ, КАТЕГОРІЇ ТА ОСНОВНІ АСПЕКТИ СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ

6.3. СУТНІСТЬ, МЕХАНІЗМ І ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

7.1. СУСПІЛЬСТВО ТА ПОЛІТИКА

7.2. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ТА ВЗАЄМОВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО І ПОЛІТИЧНОГО В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

ТЕМА 8 СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ

8.2. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ

8.3. ПОВЕДІНКОВІ ПІДСИСТЕМИ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА

9.1. РЕЛІГІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

9.3. РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-РЕЛІГІЙНА СИТУАЦІЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

10.2. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ КОНФЛІКТУ

10.3. ХАРАКТЕР І ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ

 

1