yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Соціологія.

ТЕМА 3

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА

 

 

 

 

 

 

Соціологія забезпечує наукове управління найбільш складними у суспільстві соціальними процесами, яке здійснюється за допомогою отримання, нагромадження, переопрацювання, аналізу, перетворення, передачі та використання певної інформації про суспільство, соціальні групи, індивідів та їх взаємодію.

Людина від народження й упродовж усього свого життя здійс­нює емпіричне вивчення соціальної діяльності інших людей, їхньої поведінки та соціальної реальності в цілому. На цій основі індивід формує свою побутову свідомість та самосвідомість, реалізує свою поведінку, спілкуючись з іншими людьми та впливаючи на них. Тобто людина протягом усього свого життя до певної міри, на певному рівні провадить соціологічні дослідження й на цій основі бере участь у соціальному управлінні.

Без соціологічної освіти людина здійснює все це на побутовому рівні, далеко не завжди грамотно й ефективно, і лише пізнання теорії, методології та методики соціологічного дослідження дозволяє індивідові проводити грамотно та ефективно соціоло- гічний аналіз та оптимально використовувати його результати в процесі своєї участі у соціальному управлінні. У зв’язку з цим проблематика соціологічних досліджень набуває особливого значення під час вивчення курсу соціології.

 

10