yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->9. СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ ТА СІМ’Ї

Соціологія

9. СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ ТА СІМ’Ї

Соціологія молоді

Соціологія молоді - галузь соціології, що досліджує соціально-демографічний стан суспільства, яке знаходиться в процесі переходу від дитячого до дорослого життя і переживає сімейну і позасімейну соціалізацію, інтерналізацію норм і цінностей, утворення соціальних і професійних очікувань, ролей, статусу.

Предметом соціології молоді є:

1.            Вироблення поняттєво-категоріального апарату для визначення сутності молоді, специфіки її життєдіяльності в суспільстві.

2.            Опис стану та виявлення динаміки ціннісних орієнтацій молоді.

3.            Вивчення процесів формування політичних, моральних, професійних та естетичних інтересів і позицій.

4.            Вивчення сил, що впливають на формування свідомості і реальної поведінки різних груп молоді.

5.            Вивчення поняття «молодь» і встановлення її вікових границь.

6.            Вивчення механізму формування свідомості молоді, співвідношення біологічного і соціального, а також сил, що впливають на свідомість і поведінку молодих людей.

7.            Дослідження взаємодії поколінь і визначення ролі вікових етапів у структурі життєвого циклу особистості.

8.            Визначення механізмів соціалізації і виховання молодого покоління, придбання соціальної зрілості і становлення молоді як суб'єкта історії.

Сучасні молодіжні проблеми, що досліджуються соціологами.

1.            Низький рівень життя.

2.            Безробіття, значна економічна і соціальна залежність від батьків.

3.            Шлюбно-сімейні проблеми:

-       високий рівень розірвання шлюбів;

-       сімейні конфлікти;

-       низька народжуваність;

-       матеріальна незабезпеченість;

-       відсутність можливостей поліпшити житлові умови;

-       поганий стан здоров'я;

-         

-        ріст рівня соціальних відхилень (проституція, наркоманія, алкоголізм, злочинність і т.д.);

-       втрата ідеалів, соціальної перспективи, життєвого оптимізму.

Соціологія сімї

Соціологія родини – це галузь соціологічної науки, що вивчає формування, розвиток і функціонування родини як малої соціальної групи і як соціального інституту в конкретних культурних і соціально-економічних умовах, її місце і посередницьку роль у суспільстві, взаємодію з іншими соціальними групами й інститутами, з окремими індивідами.

Родина виступає як соціальний інститут, своєрідний соціально-нормативний комплекс, за допомогою якого регулюється і контролюється поведінка членів родини, визначаються їхні соціальні ролі і статуси.

Родина виконує певні функції:

1.            Репродуктивну.

2.            Соціалізації.

3.            Рекреативну.

4.            Комунікативну.

5.            Первинного соціального контролю.

6.            Економічну.

Існують такі типи родин:

1.            За характером зв'язку: консогвінальна і кон’югальна (шлюбна).

2.            За кількістю представлених поколінь: однопоколінна, проста (нуклеарна), розширена.

3.            За шлюбом: проста, складна, розширена.

4.            За наявністю батьків: бездітна, однодітна, багатодітна.

5.            За розподілом ролей: партнерська, матрицентрична, патерпальна.

6.            За ступенем самостійності: автономна, гетерономна.

Структуру родини складають сукупність родинних, духовних, моральних, правових, владних і ін. відносин між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, іншими членами родини.

 

14