yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->10. СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ

Соціологія

10. СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ

Соціологія конфлікту – галузь соціології, що вивчає сутність, обумовленість, наслідки і управління конфліктом як соціальним явищем.

Конфлікт – це зіткнення двох або декількох соціальних груп, організацій, осіб з метою однієї із сторін реалізувати свої матеріальні або духовні інтереси за рахунок другої. Це боротьба, де використовуються різні способи, щоб тільки досягти перемогу.

Соціальний конфлікт – зіткнення інтересів двох чи більшої кількості індивідів, соціальних груп.

Структура конфлікту:

1.            Сторони, що конфліктують

2.            Зона конфліктної взаємодії.

3.            Подання ситуації.

4.            Причини і мотиви.

5.            Умови, при яких відбувається конфлікт.

6.            Дії.

7.            Наслідки.

Стадії конфлікту:

1.            Передконфліктна ситуація (формуються передумови).

2.            Інцидент (перше зіткнення).

3.            Ескалація (дії і протидії конфліктуючих).

4.            Кульмінація (вибуховий акт).

5.            Завершення конфлікту за допомогою насильства або примирення чи роз'єднання (розриву).

6.            Післяконфликтна ситуація.

 

Функції конфліктів

Позитивні (конструктивні)

Негативні (деструктивні)

Сигналізування про центри соціальної

напруги

Дестабілізуюча

Інноваційна

Дезінтегруюча

Консолідуюча

Аксиологічна

Активізація соціальних зв'язків

 

Комунікативна

 

Зняття психологічної напруженості.

 

 

Типологія конфліктів:

1.            За формами прояву: соціально-економічні, етнічні, міжнаціональні, політичні, ідеологічні, релігійні, сімейні, військові, юридичні, побутові й ін.;

2.            За функціями: позитивні (конструктивні), негативні (деструктивні);

3.            За принципом доцільності: закономірні, необхідні, змушені, функціонально не виправдані;

4.            За динамікою:

-    на етапі виникнення: стихійні, заплановані, спровоковані, ініціативні;

-    на етапі розвитку: короткострокові, тривалі, затяжні;

-    на етапі ліквідації: регульовані, обмежено регульовані, нерегульовані;

-    на етапі затихання: спонтанно зупиняються, під дією способів, винайдених протиборчими сторонами, вирішуються за допомогою зовнішніх сил.

5. За складом конфліктуючих сторін: внутрішньособистісні, міжособистісні, групові, конфлікти в організаціях, міжгрупові конфлікти.

Соціологи вважають, що з точки зору прояву конфлікти, в свою чергу, можна поділити на такі типи:

1. Об’єктивний. Це такий конфлікт, який виник на основі об’єктивних причин і вже існує.

2. Частково об’єктивний. Це такий тип конфліктів, в основі яких лежать як об’єктивні причини, де об’єктом є боротьба за матеріальні і духовні цінності, так і ілюзорні, об’єктом яких є явища зневаги, неподібності характерів, особиста ненависть тощо.

3. Суб’єктивний. Це такий тип конфліктів, які виникають на основі світоглядних, ідеологічних або політичних протиріч, що ненароком чи цілеспрямовано переносяться суб’єктом на об’єкт.

4. Складний. Це ситуація, коли конфлікт має декілька об’єктів і є настільки складним, що на перший погляд виглядає невирішуваним. В цьому випадку слід чітко визначити, що було об’єктом першого вибуху конфлікту, і нейтралізувати його, потім переходити до наступного і т.д.

5. Прихований. Це конфлікт, який має об’єктивну основу, але вона настільки покрита різного роду нашаруваннями, що їх важко, на перший погляд, виявити. Труднощі їх вирішення в тому, що за справжній об’єкт конфлікту можна помилково прийняти одне з його нашарувань. Тому приховані конфлікти, на думку багатьох соціологів, на відміну від інших типів, вимагають неймовірно великих зусиль для їх нейтралізації.

6. Фальшивий. Це конфлікт, який майже не має об’єктивних підстав, а єдиною його причиною є психологічна нетерпимість, яка досить часто буває необґрунтованою.

Форми конфліктів:

Конфлікти мають економічний, політичний, психологічний, соціально-етичний, і ін. характери.

Серед значної кількості цих форм, соціологи схиляються на тому, що основними з них є:

1. Бойкот. Це свідоме відкрите ігнорування участі у виробничих процесах, інших формах життєдіяльності організації. Особливістю цієї форми конфлікту є її гострота, наприклад, страйк.

2. Саботаж. Це прихована форма конфлікту, метою тут є всебічна шкода інтересам іншої сторони.

3. Переслідування (травля). Змістом цієї форми боротьби є ігнорування досягнень противника, спроби поставити його в незручну ситуацію, довести, що все, що він робить, не варте ніякої уваги тощо. Часті перевірки роботи людини, роздмухування незначних її промахів, помилок і підведення їх до розряду кримінальних порушень – ось ті форми і методи, які можуть використовуватись в цій боротьбі.

4. Вербальна агресія. В межах цієї форми боротьби широко використовуються різного роду звинувачення (часто видумані), приниження, поширення пліток про людину, негативні оцінки її характеру – арсенал вербальної агресії.

5. Фізична агресія. Це форма боротьби, в основі якої лежить насильство (побиття, бійка, вбивство, терористичні замахи, знищення майна, обладнання тощо), з допомогою якого одна сторона хоче досягти перемоги над іншою. Метою фізичної агресії є знищення людини фізичними методами.

Особливості виробничих конфліктів.

Виробничі конфлікти на робочих місцях виникають на основі певних об’єктивних та суб’єктивних умов.

Об’єктивні умови виникнення конфліктів:

-       місце і характер роботи;

-       соціально-демографічні особливості;

-       організація праці;

-       технічне забезпечення і стан робочих місць;

-       система винагород (заробітна плата, премії, бонуси тощо).

Суб’єктивні умови виникнення конфліктів:

-       рівень соціально-психологічного стану в організації;

-       рівень свідомості людей, їх мораль, вміння співпрацювати;

-       рівень фаху членів організації;

-       життєвий досвід за наявних умов праці;

-       психологічні риси характеру.

Суб’єктивні умови виникнення конфліктів потрібно розглядати в динаміці, тому що вони можуть кардинально змінюватись, залежно від умов як всередині організації, так і за її межами.

 

 

 

 

 

 

 

 

15