yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА, ЇЇ ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ

Соціологія

1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА, ЇЇ ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ

Соціологія – наука про становлення, розвиток і функціонування суспільства, його елементів, соціальних спільнот, соціальних відносин і соціальних процесів, про механізми і принципи їх взаємодії.

Предмет соціології:

- соціальні спільності, особистість;

- соціальні процеси, дії, взаємодії;

- соціальні інститути і соціальні організації;

- соціальна структура;

- суспільство як соціальна система.

Об'єкт соціології: соціальна система, заснована на соціальних зв'язках і відносинах.

Структура соціологічного знання:

- особистість;

- соціальні інститути й організації;

- соціальні спільності;

- сфери життєдіяльності суспільства;

- суспільство вцілому.

Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими науками

У системі суспільних, гуманітарних наук соціологія посідає важливе місце, тому що вона є наукою про суспільство, його процеси та явища, охоплює загальну теорію суспільства.

У системі суспільних наук соціологія найбільше пов’язана з:

1.            Історією – бо предметом досліджень обох наук є суспільство та його закономірності в їх конкретних виявах. Відмінність між ними полягає в тому, що історія вивчає не сьогоднішній день, а минуле суспільства, відображає процес у хронологічній послідовності.

2.            Філософією – проте, на відміну від цієї науки, соціологія має справу не лише з абстрактними законами та категоріями, а й з конкретними фактами дійсності.

3.            Економічною наукою – предметом якої є вивчення закономірностей і форм функціонування й розвитку відносин, що складаються в процесі виробництва, обміну й розподілу матеріальних благ. Тому багато економічних досліджень безпосередньо змикаються з соціологічними і ,навпаки, соціологічні часто базуються на результатах пошуку економічної науки.

4.            Правознавством – оскільки соціологія, вивчаючи між класові та внутрікласові відносини, опирається на юридичні норми, що законодавчо закріплюють ці відносини.

5.            Психологією – бо соціологія з цієї науки запозичує теорію мотивів поведінки, особистих та масових реакцій, методи дослідження соціальних орієнтацій особистості.

6.            Педагогікою – при вивченні соціологічних проблем освіти.

7.            Етикою – адже соціологія використовує основні ідеї цієї науки, понятійний апарат, вивчаючи взаємовідносини людей у колективі, сім’ї, їх ставлення до праці, власності тощо.

Також соціологія, досліджуючи ті чи інші проблеми, взаємодіє з релігієзнавством, математикою, інформатикою, деякими технічними науками.

 

3