yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Філософія->Содержание->Розділ 2. середнє середньовіччя.

Історія філософії

Розділ 2. середнє середньовіччя.

ВІД ПАТРИСТИКИ ДО СХОЛАСТИКИ

Кінець п'ятого століття для Західної Європи ознаменувався падінням Римської імперії під натиском остготів. Історично – це час остаточного за­непаду античності, життєві сили якої вже були підірвані. Проте, здобутки грецького духу не були втрачені, бо на теренах імперії народилась і зміцні­ла така духовна сила, яка увібрала в себе, переосмислила і готова була пе­редати нащадкам культурно–теоретичний досвід античності. Такою силою було християнство. Саме воно у Європі стало духовним вогнищем, навколо якого формувалась нова соціально–економічна структура – феодалізм. Але культурні зв'язки християнських Сходу і Заходу на той час були дуже слаб­кими, і латинський Захід знав лише невелику кількість перекладів праць грецьких філософів. Тому спадкоємність культурних традицій стала актуа­льною проблемою, яка мала знайти форму свого історичного вирішення. Такою формою стала шкільна освіта. Тут «школа» вживається не тільки як символ початкової освіти, але у сенсі певної теоретичної спрямованості.

1 Див.: Аврелий Августин. Исповедь. – С. 307.

174

Частина П. Середньовічна філософія та філософія доби Відродження

Саме в останньому значенні слід говорити про відомий етап середньовічної філософії як філософії схоластики. Зрозуміло, що термін «схоластика» по відношенню до філософії досить умовний, бо на той час філософія розвива­ється як релігійна філософія, що намагається усвідомити реалії релігійного (в тому числі і релігійно–містичного) досвіду і християнського віровчення. Основним предметом аналізу в її межах були богословські проблеми, що перейшли у спадщину від патристики, серед яких: Бог, і Бог як Трійця; роль Божественних ідей у процесі творення; співвідношення віри і розуму; сво­бода волі і передвизначення тощо. Проте, спосіб вирішення їх базувався не тільки на платонізмі, але й на арістотелізмі. Формування такого методу від­носять до періоду ранньої схоластики (ІХ–ХІ ст.), але ще на початку VI ст. основні його теоретичні засади були закладені християнським філософом латинського Заходу Боецієм.

 

51