yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Філософія->Содержание->Методологічне значення сумніву Р. Декарта

Історія філософії

Методологічне значення сумніву Р. Декарта

Вже було наголошено на ролі сумніву,

яку він відіграє у здійсненні правил ме–

тоду. До важливих зауважень методо–

логічного характеру щодо сумніву вар­то згадати про істотну відмінність зміс­ту сумніву Р. Декарта від сумніву в скептицизмі. Скептицизм, відмінний від догматизму власним послідовним сумнівом щодо вихідних тверджень сумнівності (послідовний скептик мусить скептично ставитись і до влас­ного скептицизму) все ж не отримує позитивного добутку з застосування власних підходів. Нове знання скептика полягає у доведенні суперечнос­тей щораз нового вчення чи теорії, які стають предметом осмислення ске­птика. Р. Декарт наполягає саме на евристичній функції застосування принципу сумніву. Наслідком такого застосування може стати не лише підтвердження сумнівності предмета дослідження, але й ствердження іс­тинності того чи іншого положення та спонукання до методологічного досягнення нового знання на основі вже безсумнівних істин (аксіом).

Філософія оказіоналізму. А. Гейлінкста Н. Мальбранш

 

77