yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Історія->Содержание

Історія Польщі

Передмова

Історія Польщі

ЧАСТИНА І. ДАВНІ ЧАСИ І СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

--- Розділ І. ПОЛЬСЬКІ ЗЕМЛІ У ДАВНИНУ

--- Природно-географічне середовище

Основні риси клімату

Давні народи на польських землях

Давні слов'яни

Розділ 2. ДАВНЬОПОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА Виникнення держави

Прийняття християнства

Гнєзненський з'їзд.

Політична криза у 1030-х роках

Правління Безприма

Політичний розвиток у 1040-х - 1130-х роках

Суспільно-політичний устрій

Культура

Розділ 3. ДОБА РОЗДРОБЛЕНОСТІ Еволюція системи сеньйорату і принципату

У боротьбі за краківський престол,

Мазовія.

Зовнішньополітичне становище польських земель

Історія Польщі

Колонізація на німецькому праві

Зміни в суспільно-політичному устрої

Формування стану міщан

Відновлення Польської держави

Пшемисла II

Культура

Розділ 4. У ПІЗНЬОМУ СЕРЕДНЬОВІЧЧІ Територія

Територіальні зміни в Польському королівстві,

Адміністративний устрій

Соціально-економічні відносини

Історія Польщі

Внутрішня політика Казимира III

Формування станової монархії

Привілеї Казимира IV

Зовнішня політика наприкінці XIV - у XV ст.

Війни

Війну вінчав Торунський мир,

Шкільна освіта

ЧАСТИНА II. РАННІЙ НОВИЙ ЧАС (XVI-XVIII cm.)

--- Розділ 5. У ПЕРІОД ВІДРОДЖЕННЯ І ШЛЯХЕТСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ

--- Фільварково-панщинна система. Міста. Торгівля

Відродження і шляхетська демократія

Грошовий чинш

Політична боротьба у 1500- 1560-х роках

Відродження і шляхетська демократія

Люблінська унія

Державний лад Речі Посполитої

Внутрішньополітичний розвиток до 1648 р.

Історія Польщі

Зовнішня політика

Стосунки з Швецією.

Після секуляризації Тевтонського ордену

Реформаційний рух

Контрреформація

Культура

Історія Польщі

Відродження і шляхетська демократія

Розділ 6. ЧАСИ ПОТРЯСІНЬ І ЗАНЕПАДУ Війна з повсталою Україною

Похід Б. Хмельницького

Костка Напєрський.

Шведська навала

Часи потрясінь і занепаду

Політична криза у 1660-х роках

Історія Польщі

Зречення Яна Казимира.

Реальну можливість вибуху польсько-турецької війни

Зміст Яворівського

Участь в антитурецькій коаліції.

Річ Посполита і Північна війна

Вальна Варшавська

Посилення позицій Росії в Речі Посполитій

Широко розвинувся селянський рух на Правобережній Україні,

Розвал політичного устрою у 20-х - на початку 60-х років XVIII ст.

Подальше послаблення королівської влади

Рух за реформи.

Загальні умови.

У глибокому занепаді перебувала вища школа.

Часи потрясінь і занепаду

Розділ 7. СПРОБИ ПОРЯТУНКУ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ТА її ПАДІННЯ Соціально-економічний розвиток

Державні реформи у 1760-х роках. Перший поділ Речі Посполитої

Російсько-прусське втручання.

Політична ситуація у 1770-х і 1780-х роках

Спроби порятунку Речі Посполитої

Окуповані землі.

Конституція 3 травня 1791 р.

Торговнцька конфедерація.

Гродненський сейм,

13 липня російські та прусські війська розпочали облогу Варшави.

Загаїьні умови.

Художня література переживала період розквіту

ЧАСТИНА III. У НОВИЙ ЧАС (КІНЕЦЬ XVIII- ПОЧАТОКXX ст.)

--- Розділ 8. ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ ПОЛЯКІВ У ПЕРІОД НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН

--- Становище польського народу на тлі ситуації в Європі

Визвольні змагання поляків у період наполеонівських війн

Початок боротьби за відбудову держави. Польські легіони

Польські легіони.

Варшавське Князівство

Розширення князівства.

Культура і звичаї

Середня освіта

Розділ 9. НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ І ПОВСТАННЯ (1815-1864 pp.) Ситуація в Європі після Віденського конгресу

Становище поляків під владою Пруссії

У Західній Пруссії

.-•,•-.•■ Поляки в імперії Габсбургів

Конституція 1815 p.,

Таємні організації.

Листопадове повстання 1830-1831 pp.

Російсько-польська війна.

Велика еміграція і польський національний рух ЗО - 40-х років XIX ст.

Демократичний табір.

У формуванні національної ідеології

Повстання в Кракові.

Польський національно-культурний рух

Австрійська влада в Галичині

Революція 1848 р.

Поляки і польська справа під час революцій 1848- 1849 pp. в Європі

Польська суспільність у Російській імперії в ЗО - 50-х роках XIX ст. Січневе повстання 1863 -1864 pp.

Тим часом Кримська війна

Підготовка повстання.

Процес формування національної свідомості

Освіта.

Архітектура і образотворче мистецтво.

Музичне мистецтво і театр.

Розділ 10. У ПЕРІОД МОДЕРНІЗАЦІЇ (60 - 90-ті роки XIX ст.) Європа в другій половині XIX ст.

Політика Росії, Німеччини та Австро-Угорщини стосовно поляків

Зміни в господарському розвитку

У період модернізації

Селянському рухові

Культурне життя поляків

В архітектурі

Розділ 11. НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ Європа та європейці

Тогочасна Європа

Польський суспільно-політичний рух

Національна демократія.

Господарський розвиток

Революційна криза 1904-1907 pp

На початку XX століття

Польське суспільство в Німеччині

Поляки в монархії Габсбургів

Польсько-українські суперечності.

Напередодні війни.

Культура періоду Молодої Польщі

Історія Польщі

Історія Польщі

ЧАСТИНА IV. НОВІТНІЙ ЧАС

Польські легіони.

Польське суспільство в роки війни

Справа Польщі на заключному етапі війни

Більшовицький переворот у Росії.

Поразка центральних держав

Розділ 13. ПОЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА В 1918 -1939 pp. Європа між двома світовими війнами

Тоталітарні ідеології та режими.

Формування кордонів і устрою Польщі в 1918 -1921 pp.

Польська Республіка в 1918-1939 pp.

Історія Польщі

Позиція Польщі в Європі

Білоруси

Вибори до Національних зборів

Уряд В. Ґрабського.

Парламентський конфлікт.

"Брестські" вибори.

Опір режиму.

Конституція 1935 р.

Виникнення Озону

Агресія проти Польщі.

Населення

Історія Польщі

Польська Республіка в 1918-1939 pp.

Історія Польщі

Польська Республіка в 1918-1939 pp.

Розділ 14. ПОЛЯКИ І ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Німецький окупаційний режим

Польське питання в 1941 - середині 1943 pp.

Розрив дипломатичних відносин з СРСР.

Під час Другої світової війни

Історія Польщі

На шляху до розв'язки: друга половина 1943 р. - середина 1944 р.

Візія післявоєнної Польщі.

Створення ПКНВ.

Варшавське повстання.

Польське питання на міжнародній арені.

Розділ 15. В УМОВАХ КОМУНІСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

(1945-1989 pp.)

Глобальне протистояння

Польський варіант "народної демократії" у 1945- 1948 pp.

Історія Польщі

Наступ комуністів.

Проблеми економіки.

"■■■■• Тоталітарний режим 1949-1956 pp.

Конституція 1952 р.

Суспільна криза.

Повернення В.Гомулки.

Обмеження реформ.

Політика ПОРП.

Позиція інтелігенції.

Історія Польщі

Зовнішня політика Польщі

Березневий протест.

Грудневі події.

Зміна лідера.

Польські літератори

Наукові дослідження

Між двома кризами: десятиріччя Е. Ґерека (1971 - 1980 pp.)

Повернення до пройденого.

Червневі протести.

Влада і опозиція.

У вищих ешелонах ПОРП

В умовах комуністичного експерименту

Нове страйкове напруження

Бидгощська криза.

Присмерк системи: 1982 -1989 pp.

Органи воєнного стану.

"Нормалізація".

Настрої основної маси суспільства

На шляху до порозуміння.

Культурне життя (80-ті роки)

В умовах комуністичного експерименту

Розділ 16. ПОЛЬЩА В НОВИХ РЕАЛІЯХ ЄВРОПИ ТА СВІТУ (1989 - 2001 pp.) Від тоталітаризму до демократії (1989 - 1991 pp.)

Уряд Т. Мазовєцького.

Перші демократичні вибори.

Політичний розвиток і зміни (1991 -2001 pp.)

Парламентська криза.

Уряд Ю. Олекси

Економічна ситуація

Міжнародне становище і зовнішня політика.

Суспільні відносини.

Суспільна свідомість.

 

1