yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Історія зарубіжної журналістики

ВСТУП

РОЗДІЛ І

Усні форми масової комунікації

1.2. Театральна вистава як одна з важливих форм масової комунікації

1.3. Письмові канали передачі інформації

Рекомендована література

Софістика й ораторське мистецтво.

2.2. Теоретик і ритор Горгій

Судове красномовство. Лісій

Епідиктичне красномовство. Ісократ

Епітафія [19]

Політичне красномовство

Епоха еллінізму

3. Ораторство Стародавнього Риму.

3.2. Ораторство Цицерона

3.3. Цицерон – теоретик красномовства

3.4. «Нове красномовство»

3.5. Риторичні твори Квінтіліана й Тацита

4. Письмові канали передачі інформації у Стародавньому Римі. Створення офіційної газети.

4.2. Виникнення професії інформатора

4.3. Давньоримська протогазета

4.4. Розвиток епістолярного жанру

4.5. Політична публіцистика Юлія Цезаря

5. Публіцистичні жанри античності І–ІІ ст.

Публіцистика Сенеки

Сатиричні діалоги Лукіана

РОЗДІЛ ІІ

1. Рання християнська публіцистика

1.2. Публіцистика апостола Павла

1.3. Проповідь – особливий вид усної публіцистики

1.4. Західна традиція християнства

1.5. Східна традиція християнства

Публіцистика

2.1. Види усної публіцистики

2.2. Проповідники Середньовіччя

2.3. Відродження політичної промови

2.4. Розвиток письмової публіцистики

2.4.1. Політична публіцистика Франції та Англії

2.5. Перші університети Європи

3. Винайдення книгодрукування.

3.1. Й. Гутенберг. Книгодрукування у Німеччині

Книгодрукування в інших країнах

3.3. Передвісники періодичних видань

Рукописні газети Німеччини

3.3.3. Попередники преси Англії, Франції, Росії

Інститут ординарців

4. Публіцистика Західної Європи ХV–ХVІ ст.

Рассуждение о подложности

Державець (фрагменти)

4.2. Публіцистика епохи Реформації 

4.2.1. Мартін Лютер. Томас Мюнцер

Йоган Рейхлін і Ульріх фон Гуттен

Письма темных людей

4.2.3. Еразм Роттердамський

Похвальне слово Глупоті

5. Преса й цензура

Існування цензури у Середньовіччі

5.3. Памфлет Джона Мільтона «Ареопагітика»

РОЗДІЛ ІІІ

1.1. Перші друковані газети

1.2. Преса Німеччини

Голландська преса

Розвиток преси в Англії

Французька преса

 Т. Ренодо – перший професійний журналіст

1.6. Журнальна періодика

2. Англійська просвітницька журналістика початку ХVІІІ ст.

Журналістська й публіцистична діяльність Дефо

2.1.2. Публіцистика Свіфта

2.1.3. Журнали Д. Аддісона і Р. Стіля

Ричард Стиль

3. Просвітницька журналістика Франції.

 Журнали П. Мариво і Ф. Прево

3.1.2. Просвітницька діяльність Монтескьє

3.1.3. Публіцистика Вольтера

 Діяльність Д. Дідро

4. Американська журналістика

4.1. Перші американські газети і їх видавці

Журналістика Просвітництва в Америці

 Діяльність Б. Франкліна

Автобиография Бенджамина Франклина (отр.)

Глава VІ

О работорговле

            4.3. Перші американські журнали

5. Перші періодичні видання Росії.

Перша газета Росії – «Ведомости»

 «Санкт-Петербургские ведомости»

Просвітницька діяльність М. В. Ломоносова

«Московские ведомости»

Перший російський журнал

 

1