yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Культура ->Содержание

Світова та вітчизняна культура

Лекції з історії світової та вітчизняної культури

ПЕРЕДМОВА

ЛЕКЦІЯ 1

1. ВИНИКНЕННЯ Й ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ

2. СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ "КУЛЬТУРА", її СУТНІСТЬ,

3. ПОНЯТТЯ СВГГОВОЇ-ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

4. КУЛЬТУРА І СУЧАСНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

ЛЕКЦІЯ 2 Регіональна типологія світової культури

1. суть і ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ

2. ОСНОВНІ КУЛЬТУРНІ РЕГІОНИ СВІТУ (ЄВРОПЕЙСЬКИЙ;

РОЗДІЛ ДРУГИЙ

ЛЕКЦІЯ 3. Культура первісного суспільства

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВІСНОЇ ЕПОХИ ТА її

2. РАСОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛЮДИНИ, її ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТА

3. ВИНИКНЕННЯ МОВНИХ СІМЕЙ, ПРИЧИНИ ЇХ ФОРМУВАННЯ Й

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВІСНИХ

5. ПЕРВІСНЕ МИСТЕЦТВО, ЙОГО СИНКРЕТИЧНИЙ ХАРАКТЕР,

ЛЕКЦІЯ 4.

1. СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН

2. ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ СТАРОДАВНЬОГО

3. ДОСЯГНЕННЯ КУЛЬТУРИ МЕСОПОТАМІЇ ТА СТАРОДАВНЬОГО

4. СВОЄРІДНІСТЬ КУЛЬТУРНОЇ СТАРОВИНИ ІНДІЇ ТА КИТАЮ

ЛЕКЦІЯ 5 Антична культура

1. ОСОБЛИВОСТІ АНТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

2. КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

3. КУЛЬТУРА ЕЛЛІНІЗМУ

4. КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

ЛЕКЦІЯ 6. Візантійська культура

ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ ВІЗАНТІЇ

2. РАННЬОВІЗАНТІЙСЬКА КУЛЬТУРА

3. КЛАСИЧНА ВІЗАНТІЙСЬКА КУЛЬТУРА

4. КУЛЬТУРА ПІЗНЬОЇ ВІЗАНТІЇ

5. СВІТОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

ЛЕКЦІЯ 7 Культура Західноєвропейського

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ

2. ДУХОВНА КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО

ЛЕКЦІЯ 8. Культура доби Відродження

І. РЕНЕСАНСНИЙ СВІТОГЛЯД І КУЛЬТУРА. НЕОПЛАТОНІЗМ.

2. ПЕРІОДИЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ ВІДРОДЖЕННЯ. РАННІЙ РЕНЕСАНС

3. ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ВИСОКОГО ВІДРОДЖЕННЯ.

4. Пізнє Відродження. Модифікація енесансної культури:

5. Відродження і світовий культурний процес. Витоки

ЛЕКЦІЯ 9. ВИНИКНЕННЯ ТА ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ КУЛЬТУРИ НОВОГО

1. Реформація і генезис культури Нового часу

2. Наукова революція xvit ст. та формування світоглядних засад

3. Особливості розвитку художньої культури XVII ст. Бароко та

ЛЕКЦІЯ 10. ДУХОВНА КУЛЬТУРА ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА

1. Просвітництво як культурно-історичний феномен, його

2. Раціоналістична філософія. Енциклопедизм

3. Зростання ролі літератури в житті суспільства

4. Особливості розвитку мистецтва доби просвітництва

ЛЕКЦІЯ 11. КУЛЬТУРА XIX СТ.

1. Особливості європейської культури

2. Основні художні течії: неокласицизм, романтизм, реалізм

3. Культурне життя кінця XIX ст.: від натуралізму до символізму

ЛЕКЦІЯ 12. КУЛЬТУРА ХХ СТ.

1. Особливості та загальні тенденції розвитку світової культури

2. Модернізм як специфічний культурний феномен

3. Культурна ситуація після другої світової війни. Феномен

ЛЕКЦІЯ 13. КУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ ПОСТМОДЕРНОЇ ДОБИ

1. Становлення нової цивілізації та його соцюкультурні наслідки

2. Масова культура — феномен постіндустріального суспільства

3. Мистецтво Постмодернізму

ЛЕКЦІЯ 14. ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

1. Етнокультурні проблеми походження українського народу

2. Матеріальна культура стародавнього населення україни

2. Матеріальна культура стародавнього населення україни

4. Духовна культура стародавнього населення україни

5. Культура епохи раннього залізного віку (кіммерійці, скіфи,

ЛЕКЦІЯ 15. КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

1. Культура дохристиянської Русі

2. Вплив Християнства на Культуру Київської Русі

ЛЕКЦІЯ 16. КУЛЬТУРА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ РУСІ

1. Соціально-історичні умови розвитку культури Галицько-

2. Ремесла, декоративне та ужиткове мистецтво

3. Архітектура, скульптура і малярство

4. Освіта і письменство

ЛЕКЦІЯ 17. КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО РЕНЕСАНСУ (XV-

1. Олельковицький ренесанс

2. Ранній гуманізм в Україні

3. Діяльність культурно-освітніх осередків

4. Братський рух і полемічна література

6. Музика і театр

ЛЕКЦІЯ 18. ДУХОВНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ДРУГОЇ

1. Історичні умови культурного життя українського народу

2. Феномен козацької культури

3. Освіта і наука. Культурно-просвітницька діяльність Києво-

4. Література, театральне мистецтво і музична культура

5. Архітектура. Образотворчо-декоративне та ужиткове

ЛЕКЦІЯ 19. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА КІНЦЯ XVIII-ПОЧАТКУ XX СТ.

1. Суспільно-політичні й історичні обставини розвитку

2. Генезис та періодизація національно-культурного

3. Дворянський період національно-культурного відродження та

4. Народницький період національно-культурного відродження

5. Модерністський період національно-культурного

6. Національно-культурне відродження у Галичині

ЛЕКЦІЯ 20. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА У XX СТ. (ПЕРША ПОЛОВИНА)

1. Мистецтво і звичаєвість — рівновеликі частини культури

2. Культурні явища початку XX ст.

3. Особливості національно-культурного Відродження

4. Українізація як природне явище і політичне гасло

5. Катастрофа української культури в добу "соцреалізму"

6. Діячі української культури в еміграції

ЛЕКЦІЯ 21. ДУХОВНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВОЇ

1. Риси нової соціокультурної дійсності

 

1