yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Технологии

Лекція №19

 

Де

 - пружне деформація.

 

 - незворотній пластичний стиск;

 

У твердих матеріалів  більше; чим м'якше матеріал, тим більше ступінь наклепу.

 

Глибина наклепу залежить від виду обробки:

Вид обробки

Шар наклепу, мм

Точіння, обдирання

1,5...0…0,3

Тонке точіння

0,1...0…0,3

Шліфування

0,05...0…0,1

Суперфініш

0,02...0…0,05

 

З приведених прикладів видно, що у всіх видах обробки товщина шару наклепу більше  і порівнянна із шаром Бейльби.

 

Ступінь наклепу кількісно оцінюють відносним збільшенням твердості:

Для різних матеріалів ступінь наклепу різний (для алюмінію та міді ступінь наклепу 200%, для вуглецевих сталей 50…100%, для інструментальних сталей близько 10%).

 

Недоліки структури наклепу:

-  шкідливе явище при знятті декількох шарів, тому що наступний прохід здійснюється по твердому наклепаному шару;

-  при утворенні наклепу виникає велика кількість концентраторів напружень;

-  у наклепі зростає об’єм границь зерен, внаслідок чого падає корозійна стійкість, тому що має місце метастабільний стан;

-  різко погіршуються магнітні властивості магнітом’яких матеріалів (для відновлення властивостей застосовують рекристалізаційний відпал).

 

Переваги:

-  підвищується твердість поверхневого шару;

-  збільшується зносостійкість.

 

Теплові процеси при обробці різанням.

У зоні різання має місце інтенсивне тертя при відділенні стружки. При цьому виділяється велика кількість тепла.

 

 

де

Q ~ 10...15…15% - через деталь та механізми верстата;

Q ~ 10...20…20% - через інструмент;

Q ~ 60...80…80% - за рахунок стружки;

Q ~ 1...5…5% - конвекція.

 

З метою зниження тепла, що виділяється за рахунок тертя застосовують змащувально-охолоджувальні рідини (ЗОР). При цьому ЗОР являється ще одним шляхом відводу тепла.

 

При обробці різанням пластмас шляхи відводу тепла Q та Q виключаються, в основному тепло відводиться через різець (тому що теплопровідність пластмас дуже низька) Þ різець у зоні різання сильно нагрівається, тому швидкість різання потрібно знижувати.

 

Для термореактивних пластмас, що містять зв'язку та наповнювач, який має абразивні властивості, необхідно застосовувати твердосплавний інструмент  (на основі ВК2, ВК4, ВК6 /не витримують ударних навантажень/, Т15ДО10).

 

При обробці різанням термореактивних пластмас виділяється дрібнодисперсний пил, що приводить до профзахворювання – силікоз Þ необхідно відведення (відсмоктування) пилу та захисні маски працівникам.

 

Особливості обробки різанням виробів з кераміки та феритів.

Обробка різанням їх проводиться: на першій стадії, після формоутворення (лиття під тиском), тобто до спікання; та на заключній стадії, після спікання.

 

Ціль обробки різанням до спікання – ускладнення форми виробу, проводиться на звичайних металорізальних верстатах твердосплавним інструментом (ВК, Т). Особливістю такої обробки являється виключення (недопущення) великих навантажень.

 

На другому етапі (після спікання) метою обробки різанням є досягнення необхідної точності. Після спікання обробка проводиться тільки із застосуванням абразивних матеріалів. Приклад – шліфування, але існують методи за кінематикою подібні до різання на токарських, фрезерних, свердлильних верстатах. При цьому в якості ріжучого інструменту використовуються матеріали, що добре шаржуються.

 

де

1 - інструмент (мідна трубка);

2 - абразивна суспензія;

3 - пластичний матеріал;

4 - кераміка, скло.

 

В якості інструменту може використовуватися мідний диск (з постійною товщиною):

 

 

Кераміка погано відводить тепло Þ основний відвід тепла через інструмент Þ низька швидкість різання. Підвищувати швидкість різання можна за рахунок використання суспензії, тому що вона має властивості ЗОР.

 

Геометрія ріжучого інструмента.

Див. курс лабораторних робіт.

 

Різання листових матеріалів.

Різання листових матеріалів – заготівельна операція. Проводиться ножицями, які незалежно від приводу поділяють на 3 типи:

-   гільйотинні;

-   роликові;

-   дискові.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гільйотинні ножиці.

 

де

j - головний кут у плані;

g - передній кут;

a - задній кут;

D - регульований зазор. Величина зазору залежить від товщини та властивостей матеріалу.

 

Ці ножиці використовуються тільки для прямолінійного різання (недолік). Для фасонного (криволінійного) різання використовують роликові ножиці.

 

 

36