yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Технологии

Лекція №20

Роликові ножиці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Має місце велике тертя. Заточення здійснюється шліфуванням бічних поверхонь. Так як має місце мале перекриття, можна вирізати криволінійні (фасонні) контури.

 

Дискові ножиці.

 

 

Кількість дисків довільна. Використовують для одержання стрічкових магнітопроводів. Для зняття задирок на отриманих смужках використовують побіжне (попутное – рос.) шліфування. Дискові блоки змінні. Передній та задній кути (a та g) дорівнюють нулю. Різання проводиться в холодному стані при нормальних умовах, виняток – сплави на основі магнію та титану, їх не можна різати в холодному стані.

 

 

 

 

 

 

Розглянемо в збільшеному вигляді крайку зрізу:

 

де

1 та 4 - зони зминання;

У результаті зминання зона 4 являє собою задирку, існує при неправильно обраному зазорі.

2 - зона пластичного зрізу;

3 - зона крихкого руйнування.

 

Сплави магнію та титану крихкі, в них зона 2 відсутня, зона 3 поширена на всю товщину. При цьому тріщини, що виникають, поширюються, зокрема, всередину матеріалу деталі, тому ріжуть ці сплави нагрітими вище температури рекристалізації (для магнію – 200...300°C, для титану – 300...400°C).

 

Шаруваті (слоистые – рос.) пластики (гетинакс, текстоліт) також тріскаються при холодному різанні. Звичайно ріжуть їх при t° = 80…110°C...

Шафа для нагрівання шаруватих пластиків:

 

 

Між щілинами циркулює гаряча олія. У щілини укладають пачку аркушів з текстоліту або гетинаксу, і поступово перекладають з менш нагрітої щілини в більш нагріту.

 

Розвиток процесів обробки різанням.

Основна мета – виключити людину з цієї технології.

 

Для досягнення даної мети необхідно удосконалювати (створення адаптивних систем, що «відчувають» знос та деформацію) верстати з ЧПУ. В обробних центрах поєднані різні види обробки на верстатах із ЧПУ.

ГЛАВА Штампувальне виробництво в ЕА-будуванні.

У складі ЕА нараховується до 70...80% деталей виготовлених обробкою тиском.

Будь-який представник елементної бази є представником обробки тиском.

Типовими представниками таких деталей є пластини магнітопроводів, деталі корпусів, коробки, кришки, панелі, хвилеводи, відбивачі параболічних антен, дроти і т.д.

 

В межах дії механізму пружної деформації діє закон Гука:

 

де

s - напруга, ;

Е - модуль Юнга;

e - відносне подовження.

 

Зі збільшенням Р пружні деформації змінюються пластичними. Пластична деформація обумовлена рухом дислокацій за рахунок джерел Франка-Ріда. В результаті роботи цих джерел утвориться сітка Франка, що приводить до втрати пластичних властивостей, тобто до наклепу.

 

Наклеп супроводжується текстурою. Відновити пластичні властивості можна рекристалізацією. При високій температурі (Т > ) має місце переміщення дислокацій з однієї екстраплощини в іншу та їх анігіляції.

 

Змінюючи пластичну ступінь деформацію і температуру можна одержати різні за розмірами зерна, тобто можна змінювати механічні властивості сплавів.

 

Види пластичної деформації.

Розрізняють:

-   гарячу пластичну деформацію;

-   холодну пластичну деформацію.

Вони відрізняються температурою обробки.

 

Якщо  то має місце холодна пластична деформація. При холодному пластичному деформуванні існує обмеження за ступенем деформації, тому що в цьому випадку деформація супроводжується утворенням сітки Франка, тобто наклепом.

 

Якщо  то має місце гаряча пластична деформація. Гаряче деформування характеризується утворенням та руйнуванням сітки Франка. Співвідношення швидкостей утворення та нейтралізації дислокацій визначає можливий ступінь деформації.

 - формула Бочвара.

де

 - температура ліквідусу;

 - коефіцієнт, що залежить від чистоти металу.

 

Приклад:

Розрахуємо  для технічно чистого свинцю:

 °С

 

Холодна обробка на перший погляд не має права на існування, але у виробництві електронних апаратів гаряча обробка не дуже поширена.

Для сталі  = 700°С.

Формуючи вироби при такій температурі, одержуємо низьку точність.

 

Схеми обробки тиском.

Обробка тиском зводиться до трьох основних схем стиску матеріалу:

1. двосторонній стиск (кування, прокатка):

2. чотирибічний стиск (волочіння):

3. всебічний стиск (становить інтерес при тиску від 300 )

Поведінкою металів при таких тисках займалися Верещагін (СРСР) та Бріджмен (США).

 

 

37