yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Технологии

Лекція №25

Порівняльний аналіз витягування та пресування.

1.    З погляду трудомісткості виготовлення оснастки. Для пресування трудомісткість – дуже висока, тому що штампи з Х12М, Х12Ф1 – леговані інструментальні сталі, але штамп простіше (немає притисків). Усе визначається відношенням h/d. Якщо h/d<0.6, то застосовують витягування, тому що витрати будуть нижче. При h/d>0.6 – пресування, тому що для витяжки необхідно два та більше штампів.

 

2.    З погляду номенклатури застосовуваних матеріалів витяжка краще, тому що можна застосовувати сталі та інші матеріали. Для пресування – алюміній.

 

3.    З погляду геометричних розмірів деталі:

Р = р*S

де

S - площа;

Р - сила;

p - тиск.

 

Потрібно відпресувати квадрат зі стороною 100 мм, тоді:

p = 300 кг/мм ; S = 10 мм  Þ P = 3×10 кг.

 

Пресування придатне для деталей з малими розмірами. Витягуванням можна одержувати деталі досить великих розмірів.

 

Заготівки.

 

Для пресування заготівку одержують вирізкою. Товщина листа D визначається за формулою:

де

D - товщина заготівки;

V - об'єм деталі за кресленням (із запасом 5...15%);

S - площа заготівки.

 

Пресування – рух по діаграмі Бочвара вліво, що супроводжуються значним зміцненням деталі.

 

Шляхи розвитку холодного штампування.

1. Холодне штампування в масовому виробництві.

2. Холодне штампування в дрібносерійному та одиничному виробництві.

 

1. Потрібно підвищувати продуктивність. Автомат для холодного висадження випускає 120 виробів за хвилину. Для підвищення продуктивності застосовують комбіноване штампування. Воно реалізується в штампах послідовної та суміщеної дії.

У штампах послідовної дії: суміщення елементів штампування здійснюється за рахунок руху заготівки, елементи штампа нерухомі. У штампах суміщеної дії суміщення елементів штампування здійснюється за рахунок різних фаз руху елементів штампа, заготівка нерухома. В другому випадку трохи вище точність деталей, тому що вся обробка відбувається за одну установку. У першому випадку – нижче (тому що змінюються установки).

 

2. Холодне штампування в дрібносерійному виробництві. Спрощення оснастки, тобто зниження її вартості. Приклади: витяжка гумою, витяжка вибухом і т.д.

Пінцетний штамп:

 

По-елементне штампування. Як правило деталь являє собою сукупність прямих ліній, прямих кутів та дуг окружностей різної довжини. Існує нормований набір таких по-елементних штампів. Вирізка, пробивання і т.д. проводиться по елементах. Керування штампом як правило програмне. Точність низька.

Застосування переналагоджуваних штампів:

 

 Такий складальний пуансон використовують для пробивання друкованих плат.

 

Обробка тиском виробів із пластмас.

Самостійно.

1. Лиття під тиском термопластів.

2. Екструзія для термопластів.

3. Пресування для термореактивних пластмас.

 

 

ГЛАВА Технологія друкованих плат у виробництві ЕА.

Загальні положення.

Друковані плати призначені для реалізації електричних з'єднань між різними елементами в ЕА.

 

На відміну від інших видів з'єднань в ЕА, друковані плати являють собою конструктивні вузли, на поверхні яких розташовані плоскі провідники різної конфігурації.

 

У залежності від кількості провідних шарів друковані плати бувають:

- однобічні;

- двобічні;

- багатошарові.

 

При розробці ЕА необхідно обрати друковану плату, що найбільш повно відповідає типу виробництва та функціональному призначенню розроблювального пристрою.

 

Для виготовлення вузлів ЕА широкого вжитку (радіо, телевізори, тощо) здебільшого використовують багатошарові друковані плати.

 

Двобічні друковані плати застосовують для підвищення щільності компонування електрорадіоелементів та мікросхем, а також для дублювання монтажу з метою підвищення надійності.

 

Багатошарові друковані плати застосовують для істотного підвищення щільності компонування в ЕА, особливо бортової.

 

Класифікація варіантів виготовлення.

Найбільш поширена класифікація, яка проводиться на трьох рівнях (базових):

1.    За принципом одержання провідного малюнка;

2.    За методом одержання провідного малюнка;

3.    За способом формування зображення провідного малюнка.

Плакований діелектрик – з нанесеного шару н/п вибірково видаляється металізація (з прогальної ділянки)

Адетивний – наносяться  вибіркова металізація (провідникова ділянка)

Будь-яка точка на друкованій платі відноситься до провідникової ділянки, або прогальної

 

1.

1.1.  Субтрактивний (lat. – віднімання). Полягає у вибірковому видаленні провідного покриття з плакованого діелектрика.

1.2.  Адитивний (lat. – додавання). Провідний малюнок одержують шляхом вибіркового нанесення провідного матеріалу на ізоляційну основу друкованої плати.

 

2.

2.1. Хімічне травлення (хімічний метод). Метод хімічного травлення плакованої заготівки.

2.2. Метод тиснення. Гаряче тиснення термопластичної заготівки рельєфним пуансоном.

2.3. Метод гравіювання. Видалення металу з плакованої заготівки тонкою фрезою.

2.4. Декалькоманія (метод тимчасової основи).

2.5. Гальваностегія.

2.6. Випалювання струмопровідних паст у термостійку основу.

2.7. Металізація гарячим розпиленням металу

2.7.1. Вакуумне розпилення (не придатне для великих плат).

2.7.2. Шоопіювання.

2.8. Комбінований метод.

___________________________________________________________________________

Теоретична вставка:

 

Хімічне осадження (сукупність операцій):

1.Сенсибілізація  (вимоги до каталізатора: висока адсорбція; активніше, ніж іони солі; економічність.)

            2.Активація

            3.Хімічне осадження міді.

___________________________________________________________________________

 

 

3.

3.1. Фотоспосіб

Придатний для 2.1,  2.4, 2.5, 2.8

3.2. Офсетний спосіб

Придатний для 2.1,  2.4, 2.5, 2.6, 2.8

3.3. Сіткографія (шовкографія)

Придатна для 2.1,  2.4, 2.5, 2.6, 2.8

3.4. Малювання

Придатне для 2.1,  2.4, 2.5, 2.6, 2.8

3.5. Тиснення

Придатне для 2.2

3.6. Гравіювання

Придатне для 2.3

3.7. Вакуумне розпилення

Придатне для 2.7

3.8. Шоопіювання

Придатне для 2.7

 

__Термінологічна тонкість­­­­­­­­ ____________________________________________________

Сполучення в назві методу та способу називають способом.

 

Приклад: На кресленні друкованої плати зазначено:

Плату виготовити хімічним методом, але фотохімічним способом.

___________________________________________________________________________

 

Характеристика методів.

2.1. Хімічне травлення (хімічний метод)

На плакованій заготовці одержують захисне зображення будь-яким способом (захист провідних ділянок). Потім йде травлення незахищених прогальних ділянок. Далі знімають захисне зображення. Після цього – механічна обробка (свердлення отворів, формування контуру).

 

Переваги:

-  Висока точність та роздільна здатність. Вони залежать від способу. Кращий – фотоспосіб, він забезпечує роздільну здатність до 10 ліній на мм;

-  Висока повторюваність друкованих плат;

-  Незначні витрати на технологічне оснащення;

-  Можна одержати високу продуктивність обумовлену способом;

-  Можна автоматизувати.

 

 

42