yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Технологии

Точність ТП

Під точністю ТП розуміють ступінь відповідності виробу, що виготовляється, вимогам нормативно технічної документації (НТД). Ці відповідності звичайно розглядають у відношенні сукупності показників якості (геометричних, фізико-хімічних, електричних і ін. властивостей виробу).

 

Кількісно точність можна охарактеризувати в такий спосіб:

 - рівняння чутливості.

де   -  відносна похибка вихідного параметра;

 - відносна похибка (відхилення) i-тої операції;

     - коефіцієнт впливу i-тої операції, на вихідний параметр;

  k      - загальна кількість операцій.

 

Рівняння чутливості характеризує вплив точності (похибки) виконання ТО на точність вихідного параметра і дозволяє по відомим точностям виконання ТО визначити точність вихідного параметра, а також вирішити зворотну задачу – по заданій погрішності вихідного параметра призначити вимоги до точності на виконання ТО.

 

 

7