yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Технологии

Лекція №3

            Надійність ТП

Під надійністю ТП розуміють здатність процесу забезпечувати випуск виробів відповідних вимогам НТД, тобто придатних виробів. Кількісно надійність ТП оцінюється імовірністю того, що в результаті ТП виріб, що виготовляється, буде придатним. ТП складається з ряду ТО, надійності яких взаємно незалежні і тому надійність ТП дорівнює добутку надійностей ТО:

де  - надійність i-тої ТО;

       k – загальна кількість ТО.

 

            Економічність ТП

Економічність ТП виражається (відображається) собівартістю одиниці продукції

де  - собівартість одиниці продукції;

       - вартість матеріалів необхідних для виготовлення одиниці продукції;

       - заробітна плата робітників, приведена до одиниці продукції;

        - амортизаційні відрахування;

        - витрати по експлуатації обладнання;

        - вартість оснастки;

        - кількість виробів, що випускаються.

 

При виборі варіанта ТП перевагу віддають більш економічному, тобто з меншою собівартістю одиниці продукції (C min).

           

Продуктивність ТП

Продуктивність ТП визначаться кількістю виробів, що випускаються в одиницю часу.

де  П - продуктивність;

      Ф - штучний час;

       - час на виготовлення одиниці продукції;

де - операційний час – це час, що затрачається на роботу, результатом якої є виконання операції;

     - основний технологічний час;

     - допоміжний – це час на дії для забезпечення основної роботи – час на активний ТП;

     - час на обслуговування робочого місця – час для догляду за робочим місцем і для підтримки його в робочому стані;

     - час необхідних перерв у роботі.

 

 

 

8