yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->Основи базування виробів

Технологія машинобудування

Основи базування виробів

 

При складанні елементів машини необхідно забезпечити правильне розміщення деталей і вузлів у складальних одиницях, а при обробці заготовок іх необхідно правильно орієнтувати щодо елементів технологічної системи (Т-системи).

Завдання взаємного орієнтування виробів у складальних одиницях і заготовок при обробці вирішуються їх базуванням.

БАЗУВАННЯ - надання заготовці або виробу необхідного положення щодо обраної системи координат (ГОСТ 21495 – 84).

При механічній обробці заготовок на верстатах базування забезпечуєтся за рахунок використання пристроїв різної конструкції або за рахунок розмічення заготовок перед обробкою, тобто нанесення на їх поверхні ліній, точок тощо.

Фіксація положення, досягнутого при базуванні, здійснюється при закріпленні заготовок. У зв'язку з цим при установці заготовок перед обробкою вирішуються два завдання: базування і закріплення.

Відомо, що будь-яке матеріальне тіло в тривимірному просторі має шість ступенів вільності – три переміщення уздовж координатних осей і три обертання навколо цих осей. При базуванні на тіло накладається певна кількість позиційних зв'язків (обмежники переміщень та обертань), що позбавляють його певних ступенів вільності.

Таким чином визначається числове значення лінійного або кутового положення виробу за відповідною координатою.

У реальних умовах базування позиційні зв'язки замінюються  контактом відповідних поверхонь або опорних точок виробів при складанні або заготовки і пристрою. Кількість опорних точок повинна бути такою, що дорівнює кількості замінених ними позиційних зв'язків.

При цьому під опорною точкою мається на увазі ідеальна точка контакту, що позбавляє вироб одного ступеня вільності.

Для позначення опорних точок існують умовні позначки.

Так під час аналізу конструкторської документації користуються умовними позначками згідно з ГОСТ 21495-84. Опорні точки позначають:     - на вигляді збоку та         -  на вигляді зверху.

 

Для позначення технологічних баз на схемі базування при виготовленні виробів технологи використовують ГОСТ 3.1107-81 "Обозначения условные графические, применяемые в технологических процессах. Опоры и зажимы." При цьому технолог зазначає не тільки позначку опори, а і форму поверхні контакту, кількість ступенів вільності, яких позбавлений виріб.

Деякі з них, що мають найчастіше використання, наведені нижче:

- опори (вигляд збоку, зверху, знизу):

  нерухомі;

      рухомі;

   плаваючі;

- позначення форми поверхні контакту:

  площина;          сферична;            циліндрична;

   призматична;       конічна;       ромбічна.

деякі позначення встановлювальних елементів під час токарного оброблення:

 

центр жорсткий;

трикулачковий патрон;

 повідковий патрон;

 

центр обертовий;

 рухомий люнет;

нерухомий люнет.

центр плаваючий;

 

 

10