yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Технологія машинобудування

Класифікація баз

 

БАЗА – поверхня або виконуючі ту саму функцію сполучення поверхонь, вісь, точка, що належать заготовці або виробу і використовуються для базування (ГОСТ 21495-76).

Відповідно до цього ГОСТ бази класифікуються за такими ознаками:

 

А  За призначенням:

  -  конструкторські (основні та допоміжні);

  -  технологічні;

  -  вимірювальні.

 

Б  За кількістю ступенів вільності, які позбавляють виріб (дивись таблицю 2.1).

Таблиця 2.1- Характеристика баз за кількістю ступенів вільності, що вони позбавляють

Найменування бази

Ступені вільності, що позбавляються

Вид поверхні, що реалізує базу

Встановлювальна (ВБ)

3  (1 перем*., 2 оберт*.)

Площина

Напрямна (НБ)

2  (1 перем., 1 оберт.)

Площина

Опорна  (О)

1  (1 перем. або  1оберт.)

Площина,

зрізаний (ромбічний) палець

Подвійна напрямна (ПНБ)

4  (2 перем., 2 оберт.)

Довгий циліндр

Подвійна опорна (ПОБ)

2 (2перем.)

Короткий циліндр

* Скорочений запис визначення положення виробу за лінійною (перем.) або кутовою координатою (оберт.).

Теоретичне обгрунтування відповідності кількості опорних точок та ступенів вільності наведено у роботі [7].

 

В  За характером прояву (дивись рисунок 2.1):

 – явні (у вигляді реальних поверхонь, розмічувальних рисок або точок);

– сховані ( у вигляді уявної площини, осі симетрії тощо).

Розглянемо цю класифікацію більш поглиблено.

Рисунок 2.1 – Бази явні і сховані

 

Конструкторські бази – бази, що визначають положення виробу у виробі більш високого порядку або положення іншіх виробів, що приєднують до нього. Їх поділяють на основні та допоміжні.

 

ОСНОВНА КОНСТРУКТОРСЬКА БАЗА (ОКБ)  використовується  для визначення положення самої деталі або складальних одиниць у виробі (рисунок 2.2).

 

ДОПОМІЖНА КОНСТРУКТОРСЬКА БАЗА (ДКБ) використовується для визначення положення деталей або складальних одиниць, що приєднуються до даного виробу (рисунок 2.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Рисунок 2.2 -  Основні і допоміжні конструкторські бази

      Конструкторськими базами користуються конструктори для забезпечення правильного виконання службового призначення деталі та складальники, що виконують складання виробу.

 

ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА (ТБ) - база, що використовується для визначення положення заготовки  або виробу  при виготовленні, складанні або ремонті (дивись рисунок 2.3).

    Рисунок 2.3 -  Технологічні бази

 

Технологічні бази можуть бути реальними (реальні поверхні виробу) і штучними (поверхні спеціально створені для базування при виготовленні, складанні або ремонті, наприклад, центрові отвори у деталей типу вал).

Технологічними базами користуються технологи при розробленні схем базування для забезпечення точності виготовлення виробів, конструктори технологічного оснащення та безпосередньо робітники на робочих місцях.

 

ВИМІРЮВАЛЬНА БАЗА (ВБ) – база, що використовується для визначення відносного положення поверхонь або виробів і засобів вимірювання (дивись рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 - Вимірювальна база (ВБ)

 

11