yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->3.3 Методи досягнення точності при механічній обробці

Технологія машинобудування

3.3 Методи досягнення точності при механічній обробці

 

Існують два (принципово різних), методи досягнення точності розмірів при механічній обробці: метод пробних ходів і промірів та метод автоматичного досягнення точності на попередньо налагодженому верстаті.

 

3.3.1 Метод пробних ходів і промірів

Сутність методу полягає в тому, що робітник підводить інструмент до поверхні, що підлягає обробці, та з її невеликої ділянки зрізає стружку. Після цього верстат зупиняють, роблять пробний промір отриманого розміру, визначають величину його відхилення від заданого на даній операції і вносять виправлення у положення

інструмента. Потім знову роблять пробний хід і промір. Після досягнення необхідного розміру виконують обробку всієї поверхні. Таку роботу виконують для кожної наступної заготовки партії обробки.

Позитивні якості методу:

-  висока кваліфікація робітника, що застосовує такий метод, дозволяє досягати високої точності обробки, тому що робітник може враховувати неточності верстата, інструмента, заготовки та інші фактори.

Недоліки методу:

- можливість появи браку через неуважність робітника;

- низька продуктивність через витрати часу на пробні ходи;

     - висока собівартість через високу кваліфікацію робітника і значну  трудомісткість.

Сфера застосування - дрібносерійне, одиничне і дослідне виробництво.

 

3.3.2 Метод автоматичного досягнення точності на попередньо налагодженому верстаті

Сутність методу полягає в тому, що попередньо настроювач чи сам робітник встановлює інструменти у положення, що забезпечує одержання заданого розміру за однопрохідною схемою.

Після цього обробка партії заготовок полягає в установленні на верстат чергової заготовки, ввімкненні верстата і здійсненні за необхідності допоміжних переміщень (підведення інструмента до поверхні, відведення його та ін.). Метод досить точний, продуктивний, забезпечує стабільність розмірів для партії заготовок, але при високій точності вимагає досить частого підналагодження і постійного контролю параметрів обробки. На точність обробки впливають як суб'єктивні фактори - кваліфікація настроювача, так і об'єктивні - стан Т-системи, похибка установки та ін.

Метод застосувується практично у всіх типах виробництва. Обробка заготовок на верстатах із ЧПК, використання методу досягнення точності за допомогою лімбів, застосування упорів на універсальних верстатах, застосування верстатів напівавтоматів і автоматів, копіювальних верстатів – усе це приклади реалізації даного способу досягнення точності.

Налагодження положення інструментів верстата на виконання необхідного розміру може бути виконаним такими способами.

За допомогою лімбів верстата

 

Сутність даного методу полягає у такому: при обробці  першої заготовки робітник, застосовуючи раніше розглянутий метод пробних ходів і промірів, визначає при обробці першої заготовки положення лімбів переміщення робочих органів верстата, за яких досягається точність розмірів.

Обробка наступних заготовок виконується при тих самих положеннях лімбів верстата, чим і забезпечується досягнення операційних розмірів. Попереднє установлення лімбів на розмір може бути виконане  також за допомогою еталонів чи за шаблонами. Метод застосовується в дрібносерійному і середньосерійному виробництвах. Точність залежить  від об'єктивних  і  суб'єктивних факторів:

об’єктивні - залежать від верстата (точності лімба, ступеня зношування верстата, люфтів у гвинтових парах та ін.);

- суб'єктивні - похибки первісного визначення показань лімба (гострота зору робітника, кут  нахилу погляду стосовно розподілів лімба, похибки повторного встановлення лімба в початкове положення та інші фактори).

 

Шляхом установлення інструментів у процесі обробки пробної партії заготовок (динамічне налагодження)

 

Сутність даного методу полягає в тому, що необхідне положення інструментів досягається шляхом коректування їх положення за результатами обробки чергової заготовки з пробної партії (5 – 10 штук). Даний метод установлення інструментів нагадує метод пробних ходів і вимірів. Метод застосовується у середньосерійному, великосерійному та масовому виробництвах при налагодженні револьверних верстатів та верстатів - автоматів і напівавтоматів.

 

Шляхом використання еталонів (статичне налагодження)

 

Сутність даного методу полягає у такому: настроювач встановлює інструменти за допомогою еталона. Еталон являє собою копію заготовки, що пройшла обробку на даній операції. В розмірах еталона передбачається товщина щупів, через які інструмент торкається еталона. Товщина щупа враховує також пружні деформації елементів станка, що виникають під час роботи від сил різання.

Метод підналагодження

 

Сутність методу полягає в тому, що в Т- систему вбудовують датчики, які контролюють  параметри поверхонь, що обробляють. Сигнали датчиків передаються на пристрої, що аналізують їх . Ці пристрої установлюють відповідність дійсних розмірів заданим, і у випадку їх розбіжності виробляють керуючі сигнали на корекцію положення  інструментів. Цей метод іноді називають методом активного контролю досягнення точності, що дозволяє попередити появу браку, на відміну від пасивного контролю, що тільки його реєструє. Точність розмірів у цьому випадку залежить від точності налагодження керуючого пристрою і точності верстата.

Даний метод найбільш поширений у великосерійному та масовому виробництвах, тому що має високу продуктивність, точність, знижує час контрольних операцій, але вимагає додаткових витрат для реалізації.

 

 

18