yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->3.5.1.1 Похибка базування. Методика виявлення та визначення її величини

Технологія машинобудування

3.5.1.1 Похибка базування. Методика виявлення та визначення її величини

Похибка базування εб є наслідком невиконання принципу суміщення баз, тобто якщо технологічна база не суміщена з вимірювальною або основною конструкторською базою. Тому при розробленні схеми базування технолог повинен памятати, що найвища точність досягається для розмірів, де технологічна та вимірювальна бази суміщені (дивись рисунок 3.14). Для розміру А цей принцип виконується, а для розміру Б – ні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.14 - Приклад виникнення  похибки базування

Похибка базування за визначенням - це різниця граничних відстаней від вимірюваної бази до встановленого на розмір різального інструмента. При цьому за однією схемою установлення похибка базування має місце не для всіх розмірів. Тому під час розроблення та аналізу схеми базування в розрахунках εб присвоюють індекс відповідного розміру.

Чисельне значення похибки базування дорівнює допуску на розмір (сумі допусків на розміри), що з’єднує технологічну (ТБ) та вимірювальну бази (ВБ), дивись рисунки 3.15 і 3.16.

 

 

Рисунок 3.15 - До визначення розміру похибки базування

 

Якщо в операції необхідно виконати розмір А, то для нього принцип суміщення баз не виконується:

технологічна база (ТБА) – поверхня 1, а вимірювальна (ВБА) – поверхня 3.

Ці поверхні з’єднує розмір С, який, у свою чергу, виконується з допуском Тс. Таким чином, вимірювальна база розміру А (поверхня 3) для партії заготовок відносно налагодженого на розмір Нр різального інструмента (фрези) буде займати невизначене положення у межах Cmax – Cmin, що дорівнює допуску на розмір С. Значення цього допуску і буде похибкою базування для розміру А, тобто εбА = Тс.

Таким чином, можна довести, що похибка базування εбЕ для розміру Е буде дорівнювати допуску на розмір К, який з’єднує його технологічну базу (поверхню 2) та вимірювальну базу (поверхню 4), тобто εбЕ = Тк.

Для розміру D (дивись рисунок 3.16) εбD = Та +Тв + Тс.

Методика визначення похибки базування для i-го розміру εб i    передбачає такі дії:

 

-          визначити для i-го розміру поверхню, що є ТБ;

-          визначити для i-го розміру поверхню, що є ВБ;

-          визначити розмір (розміри), що з’єднують ТБ та ВБ;

-          допуск на цей ромір (сума допусків на розміри) і є εб i.

Рисунок 3.16 – Приклад з’єднання баз кількома розмірами

 

Похибка базування визначається для кожного i-го розміру, що отримується в операції і порівнюється з допуском на цей розмір.

Якщо умова εбi £ К * Тi не витримується, то цей розмір забезпечити на налагодженому верстаті без браку не можна. Коефіцієнт К – (орієнтовно К= 0,25-0,4) враховує наявність інших складових сумарної похибки обробки (дивись формулу 3.5).

При цьому треба пам’ятати, що у випадках, коли ВБ не збігається з ТБ, але підлягає обробці у тому ж установі або позиції, що і поверхні, для яких заданий розмір вимірюєтся від неї, то для таких розмірів похибка базування перетворюється на похибку налагодження верстата (при використанні револьверних, багаторізцевих верстатів, верстатів-напіватоматів та автоматів), або на похибку позиціювання (при використанні верстатів із ЧПК). Ці похибки, як правило, за розміром на порядок менші, ніж похибки базування.

Наприклад, дивись рисунок 3.17. Якщо торець 1, який є ВБ для розміру С, обробці не підлягає, тобто розмір А був витриманий на попередній операції (установі), то для розміру С має місце похибка базування εбс = ТА.

Вимірювальна база розміру В (торець 2) обробляється у цьому установі, і тому похибка виконання розміру В буде визначатися за зазначеними у попередньому абзаці правилами.

 

Рисунок 3.17 – Варіанти визначення похибок базування

 

Якщо торець 1, який є ВБ для розміру С, підлягає обробці, тобто розмір А витримують в цьому ж установі, то і для розміру С, і для розміру В похибка виконання буде визначатися за зазначеними у попередньму абзаці правилами. При цьому поверхню 1 треба обробити у першу чергу.

На підставі цого можно сформулювати таке технологічне правило:

- якщо точність розмірів забезпечують методом автоматичного досягнення точності на попередньо налагодженому верстаті (п. 3.3.2), то в технологічній операції треба передбачити першочергову обробку поверхонь, що є ВБ для інших розмірів, які витримують у даному установі або позиції.

Розглянемо деякі типові випадки розрахунків похибки базування.

 

 

21