yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->3.5.1.4 Похибка базування при обробці у центрах

Технологія машинобудування

3.5.1.4 Похибка базування при обробці у центрах

 

      У центрах виконують обробку заготовок типу валів, а також інколи типу довгих втулок, труб тощо в основному при обробці зовнішніх поверхонь обертання і торців.

      При цьому використовують такі основні конструкції центрів (дивись рисунок 3.29).

 

               

                             а)                                                       б)

 

         

                       в)                                                 г)

 

Рисунок 3.29 – Види центрів:

 

а) – жорсткий прямий та зворотний центр; б) – жорсткий центр із рифленнями для передавання крутного моменту; в) – обертовий центр; г) – плаваючий центр

      Жорсткі центри встановлюють у шпинделі верстата (тобто з лівого торця заготовки), а також у пінолі задньої бабки (з правого торця заготовки) на круглошліфувальних верстатах для підвищення точності обробки.

      Обертові центри встановлюють у пінолі задньої бабки на токарних верстатах.

      Плаваючі центри встановлюють у шпинделі (тобто з лівого торця заготовки) на верстатах токарної та круглошліфувальної груп для підвищення точності обробки лінійних розмірів.

      Технологічними базами при установлені у жорстких центрах є конічні поверхні центрових отворів.

При цьому центровий отвір, як і всяка поверхня, має допуски на свої розміри (дивись рисунок 3.30).

 

Рисунок 3.30 – Центровий отвір із розмірами

     

      Це при використанні жорсткого центру створює похибку базування для розмірів, що задані від лівого торця заготовки, який займає невизначене положення у просторі залежно від значення дійсного розміру цевнтроого отвору. Наприклад, розмір А (дивись рисунок 3.31) має похибку базування εбА ≠ 0.

Така похибка у технології машинобудування називається похибкою центрування εц. Її розмір можна визначити з трикутника АВС на рисунку 3.30:

            ,                               (3.14)

де Dmax та Dmin – максимальний та мінімальний діаметри центрового отвору.

 

Рисунок 3.31 – Вплив похибки центрування на положення лівого торця заготовки

Похибка центрування також збільшує похибки базування для розмірів, заданих від правого торця. Наприклад, для розміру В (дивись рисунок 3.31) вона буде становити εбв= εц + Тс , що зменшує точність обробки лінійних розмірів.

Для виключення впливу на точність базування похибки центрування використовують плаваючі центри (дивись рисунок 3.32).

 

Рисунок 3.32 - Схема базування у плаваючому центрі

 

      При встановленні заготовки центровим отвором на центр 3 та наступному прикладанні сили затиску з боку задньої бабки заготовка переміщується вздовж своєї осі ліворуч, занурюючи підпружинений центр 3, доки її лівий торець не увійде у контакт з правим торцем корпусу 4 плаваючого центру.

За рахунок цього положення лівого торця для усіх заготовок у партії обробка стає постійним, а похибка центрування εц втрачає своє значення

Порівняльні значення похибок базування для лінійних розмірів обробки при використанні жорского та плаваючого центрів наведені на рисунку 3.33.

   

εбА = εц ,                                             εбА = 0,

εбв = εц + Тс,                                     εбв = Тс

 

Рисунок 3.33 – Похибки базування у жорсткому та плаваючому центрах

 

Цей приклад наочно демонструє можливості підвищення точності обробки за рахунок зміни конструкції пристрою.

 

24