yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Технологія машинобудування

ВСТУП

1 Історія розвитку технології машинобудування та основні поняття і визначення

Період

1.2 Основні поняття і визначення

 1.2.2  Види і типи виробництв та їх характеристики

1.2.3 Виробничий і технологічний процеси

1.2.4 Класифікація технологічних процесів і форми                          технологічної документації

Основи базування виробів

Класифікація баз

2.3 Приклади реалізації деяких схем базуваня

      2.3.2 Схеми базування заготовок типу валів

2.3.3 Схеми базування заготовок типу дисків, кілець, втулок

2.3.4 Правила вибору технологічних баз

3 Точність у машинобудуванні та методи її забезпечення

3.2 Економічна і досяжна точність. Розрахункове та фактичне уточнення

3.3 Методи досягнення точності при механічній обробці

--- 3.3.1 Метод пробних ходів і промірів

--- 3.3.2 Метод автоматичного досягнення точності на попередньо налагодженому верстаті

3.4 Шорсткість поверхні та критерії її оцінки

3.5 Чинники, що впливають на точність виготовлення деталей машин

3.5.1.1 Похибка базування. Методика виявлення та визначення її величини

3.5.1.2 Похибки базування при використанні оправок

      3.5.1.3 Похибка базування при використанні призм

3.5.1.4 Похибка базування при обробці у центрах

3.5.1.5 Похибка закріплення

3.5.1.6 Похибка пристрою

3.5.2 Геометричні похибки верстатів

3.5.3 Похибки налагодження верстата

3.5.4 Похибки від температурних деформацій елементів

3.5.5 Похибки від зношення різальних інструментів

3.5.6 Похибки, що пов'язані з пружними деформаціями елементів Т-системи

3.5.7 Залишкові напруги у матеріалі заготовки

4.1 Класифікація первинних похибок обробки з точки зору математичної статистики

4.2 Основні відомості про закони розподілу випадкових величин, що використовують у технології машинобудування

4.3 Методика проведення аналізу точності на основі закону Гауса

4.4 Точкові та точнісні діаграми

4.5 Визначення сумарної похибки обробки

5 Основи проектування технологічних процесів (ТП)

5.1 Вихідна інформація та принципи проектування технологічних процесів

5.2 Аналіз службового призначення машини, вузла, деталі

        5.2.1 Аналіз технічних умов та вимог до конструкції деталі

5.4 Відпрацювання конструкції виробу на технологічність

5.5 Аналіз базового технологічного процесу

5.6 Вибір способу виготовлення вихідної заготовки

5.7 Обґрунтування маршрутів обробки елементарних поверхонь (МОП) деталі

5.8 Призначення технологічних баз

5.9 Формування варіантів маршрутного технологічного процесу

5.9.2 Формування матриці принципової схеми технологічного процесу (МТП)

5.9.3 Формування операцій технологічного процесу

5.9.4 Принципи концентрації та диференціації при проектуванні ТП

5.9.5 Принципи встановлення послідовності технологічних операцій

5.10 Припуски на механічну обробку заготовок

5.10.2 Методи визначення припусків

--- 5.10.3 Розрахунково-аналітичний метод (РАМ) визначення припусків проф. Кована В.М.

--- 5.10.3.1 Склад мінімального припуску

5.10.3.2 Призначення технологічних допусків

5.11 Розмірний аналіз технологічних процесів та його види

5.11.2 Методика розмірного аналізу технологічних процесів

5.11.2.2 Визначення розрахункових допусків на технологічні розміри

5.11.2.4 Розрахунки технологічних розмірів та перевірка правильності їх виконання

5.12 Визначення режиму різання

5.13 Технічне нормування операцій механічної обробки

6 Проектування технологічних процесів складання

--- 6.1 Загальні відомості щодо складання виробів

--- 6.2 Класифікація з’єднань виробів

--- 6.3 Вихідна інформація для проектування технології складання

6.4 Визначення типу виробництва і встановлення його організаційної форми

6.5 Побудова технологічної схеми складання

6.6 Методи забезпечення точності замикаючої ланки

6.7 Розроблення послідовності і змісту операцій

6.9 Балансування виробів

6.10 Контроль та випробування при складанні виробів

7 Техніко-економічне обґрунтування варіанта технологічного процесу

--- 7.1 Значення, завдання і основні поняття економічного аналізу в технологічному проектуванні [3]

--- 7.2. Методика визначення технологічної собівартості виробів та технологічних процесів їх виготовлення

--- 7.3 Методика порівняльного техніко-економічного аналізу варіантів технології

7.4. Методика обґрунтування оптимальних меж використання варіантів технологій [3]

8 Оформлення технологічної документації

Список літератури

 

1