yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->5.1 Вихідна інформація та принципи проектування технологічних процесів

Технологія машинобудування

5.1 Вихідна інформація та принципи проектування технологічних процесів

 

Усю вихідну інформацію для проектування ТП можна поділити на три блоки:

      - базова - креслення машини, складальної одиниці, деталі, обсяг випуску з урахуванням відсотка запасних частин, терміни випуску виробів, дані про виробничу систему (застосовувані способи виготовлення вихідних заготовок та способи їх обробки, наявне обладнання, пристрої, кваліфікація робітників тощо);

- керівна (нормативна) – інструкції  з охорони праці, типові ТП, стандарти з проектування та оформлення технологічних процесів тощо;

- довідкова - каталоги обладнання, оснащення, паспортні дані верстатів, довідники режимів обробки, норм часу та ін.

    При цьому слід пам'ятати, що при проектуванні робочих технологічних процесів базові і довідкові дані повинні відбивати дійсний стан виробничої системи, а для перспективних ТП можна використовувати каталоги нового перспективного обладнання і оснащення.

При проектуванні усіх видів технологічних процесів необхідно дотримуватися таких основних принципів:

- технічного, сутність якого полягає в розробленні ТП виготовлення виробів відповідної якості та заданого обсягу випуску;

- економічного, сутність якого полягає в розробленні ТП виготовлення виробів із мінімальними витратами;

- екологічного, сутність якого полягає у тому, що спроектований технологічний процес має бути максимально безпечним для робітників, що його реалізують, та завдавати мінімальних збитків навколишньому середовищу.

Якщо це повністю виконати неможливо, то у технологічній документації треба зазначити засоби індивідуального захисту робітників (респіратори, навушники тощо) та передбачити заходи щодо зменшення впливу на стан навколишнього середовища (пилозбирачі, відстійники та ін.).

У цілому в процесі проектування можна виділити три великих етапи:

      - збір і аналіз вихідної  інформації;

      - синтез технологічних рішень;

     -техніко-економічне обґрунтування і оформлення технологічної документації.

     Послідовність проектування в межах цих етапів може бути надана у вигляді нижченаведеного укрупненого алгоритму (дивись рисунок 5.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8    Призначення технологічних баз

 

 
 

 

 

Рисунок 5.1 - Укрупнений алгоритм проектування технологічних процесів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1, аркуш 2 -

 

    Наведений алгоритм відображує укрупнено основні етапи проектування технологічних процесів механічної обробки при неавтоматизованому проектуванні. У ньому не виділені такі задачі, як уточнення моделей верстатів, пристроїв, інструментів тощо.

       При автоматизованому проектуванні обов’язковими задачами проектування після виконання аналітичних робіт є підготовка вихідної інформації щодо об’єкта проектування (кодування, тобто опис на проблемно-орієнтованій мові, даних креслення виробу, введення даних у ЕОМ, коригування запропонованих технічних рішень або введення додаткової інформації на певних кроках проектування. Але незалежно від методу проектування перелік наведених в алгоритмі задач є мінімально необхідним та обов’язковим.

 

39