yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->5.7 Обґрунтування маршрутів обробки елементарних поверхонь (МОП) деталі

Технологія машинобудування

5.7 Обґрунтування маршрутів обробки елементарних поверхонь (МОП) деталі

 

Маршрут обробки елементарної поверхні (МОП) - це множиність способів обробки, які дозволяють перевести поверхню із стану вихідної заготовки у стан, заданий на кресленні.

На даний час існує досить велика кількість різноманітних технологічних способів, що дозволяють досягти приблизно однакових результатів обробки, однак вони можуть істотно різнитися за вартістю реалізації і тому раціональні в різних типах виробництва.

Виходячи з цього, технолог для кожної конкретної поверхні може розробити декілька варіантів МОП. Технологічні способи, що складають ці МОП, можуть суттєво відрізнятися вартістю та трудомісткістю реалізації, що свідчить про багатоваріантність технологічного проектування для однієї поверхні і тим більше для усього виробу в цілому.

Деякі типові МОП для площин зовнішніх та внутрішніх поверхонь обертання наведені у таблиці 5.3.

 

Таблиця 5.3 - Типові маршрути обробки поверхонь (зовнішні циліндричні поверхні)

Варіант маршруту обробки поверхні (МОП)

 

Квалітет точності

Шорсткість поверхні Rа, мкм

 (не гірше)

6

7-8

9

10-11

12

13-14

0,32

0,63

1,25

2,5

5

10

1 Обточування одноразове

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

1 Обточування чорнове.

2 Обточування чистове

 

 

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

Х

 

Х

1 Обточування одноразове.

2 Шліфування одноразове

 

 

 

Х

 

Х

 

 

 

Х

 

Х

 

Х

Х

 

1 Обточування чорнове.

2 Обточування чистове.

3 Шліфування одноразове

 

 

 

 

 

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

 

 

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

1 Обточування чорнове.

2 Обточування чистове.

3 Шліфування чорнове.

4 Шліфування чистове

 

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

Примітка.   “Х”  означає відповідність способу обробки параметрам поверхні

 

 

 

Продовження таблиці 5.3 (внутрішні циліндричні поверхні)

Варіант маршруту обробки поверхні (МОП)

 

Квалітет точності

Шорсткість поверхні Rа, мкм

(не гірше)

6

7-8

9

10-11

12

13-14

0,32

1,25

2,5

5

10

40

Вихідна заготовка не має отвору

1 Свердлення *

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

Х

1 Свердлення. *

2 Зенкерування

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

Х

 

Х

 

Х

Х

1 Свердлення. *

2 Розвертання

 

 

 

 

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

1 Свердлення. *

2 Протягування

 

 

 

 

Х

 

Х

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

 

Х

1 Свердлення. *

2 Зенкерування.

3 Розвертання

 

 

 

 

9

 

Х

Х

Х

 

 

Х

 

Х

Х

 

Х

 

Х

Х

 

1 Свердлення. *

2 Зенкерування.

3 Дворазове розвертання

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

Х

 

Х

Х

 

Х

 

Х

Х

 

 

Примітки:   “Х”  означає відповідність способу обробки параметрам поверхні;

      * - у необхідних випадках свердленню передує центрування отвору

 

 

Продовження таблиці 5.3 (внутрішні циліндричні поверхні)

Варіант маршруту обробки поверхні (МОП)

 

Квалітет точності

Шорсткість поверхні Rа, мкм

(не гірше)

6

7-8

9

9-10

11-12

13-14

0,32

1,25

2,5

5

10

40

Вихідна заготовка з отвором

1 Зенкерування одноразове або чорнове розточування

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х

Х

 

1 Розсвердлення

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х

Х

 

1 Зенкерування чорнове.

2 Зенкерування чистове

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

1 Розточування чорнове.

2 Розточування чистове

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

1 Зенкерування.

2 Розвертання

 

 

 

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х

 

1 Зенкерування.

2 Розточування

 

 

 

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х

 

1 Розточування чорнове.

2 Розточування чистове.

3 Розвертання

 

 

 

 

 

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

1 Розточування чорнове.

2 Розточування чистове.

3 Розвертання чорнове.

4 Розвертання чистове

 

 

 

 

 

Х

 

 

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

Х

 

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

Продовження таблиці 5.3 (площини)

 

Способи  обробки поверхні

 

Квалітет точності

Шорсткість поверхні Rа, мкм

(не гірше)

6

7-8

9

10-11

12

13-14

0,32

1,25

2,5

5

10

40

Стругання або

фрезерування торцевими та циліндричними фрезами:

- чорнове;

- напівчисте і одноразове;

- тонке

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

Шліфування:

- одноразове;

- чорнове;

- чистове;

- тонке

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

ХХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

Х

Х

 

 

Х

 

 

 

 

Протягування:

- чорнове;

- чистове

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

При цьому треба мати на увазі, що у процесі перетворення поверхні заготовки (ВЗ) у готову поверхню готової деталі (ГД(кресл)) після кожного способу обробки з’являється нова поверхня зі своїми розмірами, шорсткістю та розмірними зв’язками з іншими поверхнями.

Це можна подати у вигляді графа (дивись рисунок 5.4). Номери вершин (1-4) графа символізують поверхні (1- вихідна заготовка, а 4 – поверхня деталі). Кількість вершин - 4 вибрані умовно.

 

 

Рисунок 5.4 - Послідовність перетворення поверхні заготовки у поверхню деталі

 

Ребра графа Сij характеризуют способи обробки, що входять до МОП і переводять поверхню із стану  i (номер попередньої поверхні) у стан j (номер наступного стану поверхні).

Ребрам графа можна присвоювати як назви способу обробки (назви технологічних переходів) – технологічний варіант, так і вартість їх реалізації – економічний варіант графа.

Аналогічне уявлення про багатоваріантність МОП можна подати у вигляді матриці (дивись таблицю 5.4).

 

Таблиця 5.4 – Матриця реалізації різних МОП обробки поверхні

Номер поверхні

Номер поверхні

1 (поверхня заготовки)

2

3

4 (поверхня деталі)

1

 

С12

С13

 

2

 

 

С23

С24

3

 

 

 

С34

4

 

 

 

 

Наприклад, на рисунку 5.5 наведений ескіз умовної деталі з нумерацією її поверхонь.

Рисунок 5.5 – Ескіз умовної деталі

 

Вихідна заготовка – штамповка класу точності Т4 ГОСТ 7505-89 із центральним отвором.

Розглянемо можливі варіанти обробки, наприклад, отвору (поверхня 6) Ø20Н8.

Можливі варіанти МОП обробки цієї поверхні наведені у таблиці 5.5.

Таблиця 5.5 – Варіанти МОП обробки поверхні Ø20Н8

МОП 1

МОП 2

МОП 3

С13- зенкерування

(12-й квалітет)

С12 – розточування однократне

(11-й квалітет)

С12 розточування чорнове

(12-й квалітет)

С34 - розвертання

(8-й квалітет)

С 24 – протягування

(8-й квалітет)

С23 розточування чистове

(11-й квалітет)

 

 

С34 - розвертання

(8-й квалітет)

Формування МОПi поверхні виконують на підставі даних щодо можливостей способів обробки стосовно економічної точності та шорсткості поверхні, наведених у багатьох технологічних довідниках, або на підставі базових технологічних процесів, або на підставі досвіду проектувальника.

Достатність включених у МОПi способів обробки можна контролювати, порівнюючи значення розрахункового уточнення εр з уточненням ε МОПi, що забезпечує певний МОПi до виконання умови 5.1

                       ≥ εр .                                       (5.1)

 

За критерій оптимізації маршруту обробки заданої поверхні доцільно брати мінімізацію собівартості реалізації МОПi:

åCij ® min,

 

де Cij - собівартість реалізації певного переходу.

За таким підходом визначають маршрути (сукупність методів обробки) всіх елементарних поверхонь деталі. За наявності поверхонь, що мають однакові вимоги на кресленні їх можна об’єднувати у групи з одним раціональним МОПi.

Комплексні поверхні типу канавок тощо, які утворені одним інструментом, можуть мати один номер (наприклад, поверхня 4 на рисунку 5.5).

Маршрути обробки елементарних поверхонь є вихідною інформацією для подальшого формування маршруту обробки заготовки у цілому.

 

 

45