yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->5.9 Формування варіантів маршрутного технологічного процесу

Технологія машинобудування

5.9 Формування варіантів маршрутного технологічного процесу

 

Вихідними даними для формування варіантів маршрутного технологічного процесу обробки заготовки (виготовлення деталі) є креслення деталі з номерами поверхонь, призначені раніше МОП обробки цих поверхонь або їх сполучень, варіанти можливих схем базування та характеристики окремих етапів технологічних процесів.

 

5.9.1 Етапи ТП та принципи поетапності

 

Технологічний процес механічної обробки будь-якої заготовки може бути поділеним на декілька етапів.

Під етапом технологічного процесу розуміють сукупність способів обробки, які дозволяють досягти приблизно однакову економічну точність і якість поверхні.

У загальному випадку ці етапи мають таку загальновідому характеристику, як чорновий, напівчистовий, чистовий та оздоблювальний.

Таким чином, до чорнового етапу включені способи обробки з економічною точністю 14-16-го квалітетів (чорнове точіння, чорнове фрезерування, свердлення тощо).

У той самий час треба мати на увазі, що чорнові способи абразивної обробки мають економічну точність вже 10-9-го квалітетів. Тобто абразивна чорнова обробка не може належати до етапу чорнової лезової обробки.

У реальних технологічних процесах використовуються не тільки способи лезової та абразивної обробки, а також термічна, хіміко-термічна, гальванічна обробки тощо. Ці способи обробки теж мають своє місце серед етапів механічної обробки.

Дослідженням складу етапів технологічного процесу займалося багато вчених [3,16,25].

Найбільш повний їх склад для технологічних процесів обробки заготовок механічної обробки був визначений проф. Цвєтковим В.Д. на підставі аналізу декількох тисяч технологічних процесів (дивись таблицю 5.7) [16].

Для більшості виробів дрібносерійного виробництва процес виготовлення деталей завершується на 4-му або 8-му етапі, при цьому частина етапів може бути й відсутньою.

Таблиця 5.7 –Етапи технологічного процесу

Номер етапу

Найменування етапу

Характеристика етапу

Е1

Заготівельний

Виготовлення вихідних заготовок та їх термообробка

Е2

 

Чорновий

Знімання напуску (обдирання) та обробка з точністю 14-16-го квалітетів,

Ra > 12,5 мкм

Е3

Термічний  перший

Старіння, нормалізація

Е4

Напівчистовий перший

Точність - 11-13-й квалітети;

6,3 мкм < Ra < 12,5 мкм

Е5

Термічний другий

Цементація

Е6

Напівчистовий другий

Знімання матеріалу після цементації з поверхонь, що не підлягають термообробці

Е7

Термічний третій

Загартування

Е8

Чистовий перший

Точність - 6 – 8-й квалітети,

0,63 мкм < Ra < 2,5 мкм

Е9

Термічний четвертий

Азотування, старіння

Е10

Чистовий другий

Шліфування поверхонь, що захищаються від азотування

Е11

Чистовий третій

Точність - 5 – 6-й квалітети,

0,32 мкм < Ra < 0,63 мкм

Е12

Гальванічний

Нанесення гальванічного

покриття

Е13

Доведення

Точність - 4 – 5-й квалітети,

Ra <0,04 мкм

 

Враховуючи наявність етапів, при формуванні операцій  проектуючи технологічних процесів, необхідно дотримуватися таких принципів поетапності.

1. Технологічні операції формують із способів обробки, що належать одному етапу.

2. У маршрутному технологічному процесі операції, що сформовані в етапах із меншим номером, завжди передують операціям, сформованим в етапах з більшим номером.

3. Етапи термічної обробки (Е3,Е5,Е7,Е9) та гальванічний Е12 включають у технологічний процес за наявності певних вимог у кресленні деталі.

 

 

47