yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->5.9.4 Принципи концентрації та диференціації при проектуванні ТП

Технологія машинобудування

5.9.4 Принципи концентрації та диференціації при проектуванні ТП

 

Принцип концентрації полягає в тому, що в операцію включають максимально можливу кількість переходів певного етапу (іноді усі).

Виділяють послідовну і паралельну концентрації.

Послідовна концентрація полягає у виконанні в одній операції великої кількості переходів послідовно одним або множиною різальних інструментів.

Наприклад, обробка на універсальному токарному верстаті (одиничне і дрібносерійне виробництва), обробка на верстатах із ЧПК, у тому числі на багатоцільових верстатах (дрібносерійне і середньосерійне виробництва), обробка на токарно-револьверних верстатах (серійне виробництво) тощо.

При послідовній концентрації основний час обробки (час впливу на заготовку) дорівнює сумі основних часів виконання окремих переходів.

Паралельна концентрація полягає в тому, що в одній операції одночасно виконується обробка множини поверхонь множиною різальних інструментів (наприклад, обробка на багатошпиндельних та багаторізцевих напівавтоматах та автоматах, використання комбінованого інструменту тощо).

Основний час обробки при паралельній концентрації дорівнює основному  часу виконання найбільш трудомісткого переходу.

Переваги  принципу концентрації:

- скорочення штучного часу на обробку;

- зменшення кількості обладнання;

- скорочення виробничих площ;

- скорочення кількості працюючих;

- підвищення точності обробки за рахунок зменшення кількості перестановок заготовки.

Недоліки принципу концентрації:

- необхідність висококваліфікованих робітників, що займаються налагодженням складних верстатів;

- тривалість налагодження;

- не оптимальні умови роботи одночасно працюючих різальних  інструментів;

- висока вартість устаткування.

Принцип концентрації використовують практично в умовах усіх типів виробництва.

Принцип диференціації полягає у тому, що до складу операції включають мінімально необхідну кількість переходів (іноді один).

Таким чином, технологічний процес складається з множини простих операцій.

Переваги принципу диференціації:

- висока продуктивність праці;

- оптимальні умови роботи інструмента;

- спеціалізація робочих місць;

- низькі вимоги щодо  кваліфікації робітників;

- низька собівартість виготовлення деталі.

Недоліки диференціації:

- збільшення кількості одиниць обладнання;

- збільшення виробничих площ;

- збільшення кількості робітників.

Принцип диференціації використовують у масовому та великосерійному виробництвах.

 

 

50