yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->5.11 Розмірний аналіз технологічних процесів та його види

Технологія машинобудування

5.11 Розмірний аналіз технологічних процесів та його види

 

Розмірний аналіз як метод визначення обґрунтованих значень розмірів та допусків на них досить широко використовується у машинобудуванні [27,28,29].

Спираючися на теорію розмірних ланцюгів, розмірний аналіз при конструюванні дозволяє призначати обґрунтовані допуски на окремі складові ланки розмірного ланцюга, визначати можливість використання певного методу досягнення точності замикаючої ланки при складанні тощо.

При технологічному проектуванні розмірний аналіз технологічного процесу у певному вигляді є альтернативним методом визначення технологічних розмірів і допусків на них щодо розглянутих раніше методів розв’язання цих задач при розрахунках припусків.

При цьому розмірний аналіз може виконуватися як для лінійних, так і для діаметральних технологічних розмірів.

Виконуючи розмірний аналіз технологічного процесу, технолог має можливість моделювання для кожної операції різних схем базування, проставляння технологічних розмірів, визначення можливості забезпечення точності конструкторських розмірів тощо.

Кінцевим результатом розмірного аналізу при проектуванні технологічних процесів є технічно обґрунтовані технологічні розміри та допуски на них, що значно зменшує витрати на впровадження нової технології.

При виконанні розмірного аналізу технологічного процесу можуть мати місце такі його варіанти:

- аналіз технологічного процесу, що проектують, коли вихідною інформацією є креслення деталі, метод виготовлення вихідної заготовки, маршрути обробки поверхонь;

- аналіз технологічного процесу, що проектують, коли вихідною інформацією є креслення деталі, розміри вихідної заготовки, маршрути обробки поверхонь;

- аналіз технологічного процесу, що існує у виробництві з метою його вдосконалення, наприклад, за наявності браку.

Кожен із перелічених варіантів розмірного аналізу виконують на підставі розв’язання розмірних ланцюгів. При цьому можна використовувати як метод максимуму-мінімуму, так і ймовірнісний метод.

5.11.1 Основні положення теорії розмірного аналізу

 

Основні поняття і визначення щодо розмірних ланцюгів обумовлені такими стандартами:

- ГОСТ 16319-80 – «Размерные цепи»;

- ГОСТ 16320-80 – «Основные способы расчета размерных цепей».

Згідно зі стандартами мають місце такі основні поняття і визначення.

Класифікація розмірних ланцюгів наведена у таблиці 5.12.

Таблиця 5.12 - Класифікація розмірних ланцюгів

Номер

 

Ознака класифікації

Найменування розмірного ланцюга

1

Область застосування

Конструкторські,

технологічні,

вимірювальні

2

Місце у виробі

Детальна, складальна

3

Розміщення ланок

Лінійне, кутове, плоске,

просторове

4

Характер ланок

Скалярна, векторна,

комбінована

5

Характер взаємних зв'язків

Паралельно зв'язані,

незалежні

 

Розмірним ланцюгом називається сукупність розмірів, які утворюють замкнений контур, що визначає взаємне розміщення поверхонь або осей однієї чи декількох деталей і які безпосередньо беруть участь у розв’язанні поставленої задачі.

Ланкою розмірного ланцюга називається кожен із розмірів, що утворює розмірний ланцюг.

У загальному випадку ланки розмірного ланцюга позначають літерою Аi (i – номер ланки).

Розглядають такі типи ланок (вихідна, замикаюча, складові (такі що збільшують, та такі, що зменшують)).

Вихідною ланкою називається ланка, до якої ставляться вимоги точності, що визначає якість усього виробу. Як правило, з неї починається побудова розмірного ланцюга.

Замикаючою ланкою) називається ланка, розмір якої при виготовленні виходить останнім. Її розмір і точність залежать від розмірів та точності виконання окремих складових ланок даного РЛ.

Ланки, що збільшують, – це ланки із збільшенням яких розмір замикаючої ланки збільшується ().

Ланки, що зменшують, – це ланки із збільшенням яких розмір замикаючої ланки зменшується (i).

При виконанні розмірного аналізу параметри замикаючої ланки (номінальне значення А∆ ном, очікувана похибка ωΔ, верхнє ESАD та нижнє EIАD відхилення від номінального значення) для методу максимуму-мінімуму визначають за такими формулами:

 

                             А∆ ном =  - ,                     (5.10)

                                    ωΔ = ,                                           (5.11)

                                   ESАD =,                    (5.12)

                                   EIАD =,                     (5.13)

де n - кількість ланок, що зменшують; m – загальна кількість ланок розмірного ланцюга.

 

 

55