yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->5.11.2 Методика розмірного аналізу технологічних процесів

Технологія машинобудування

5.11.2 Методика розмірного аналізу технологічних процесів

 

Існує певна кількість методик проведення розмірного аналізу технологічних процесів [27,28,29], які відрізняються не принциповими положеннями, а правилами побудови розмірних схем, методами розв’язання розмірних ланцюгів, рівнем автоматизації приймання рішень тощо.

Розглянемо основні положення розмірного аналізу лінійних технологічних розмірів на базі методики [27], яка передбачає для спрощення складання рівнянь розмірних ланцюгів використання елементів теорії графів.

Алгоритм проведення розмірного аналізу передбачає виконання певних кроків як проектного, так і перевірного призначення:

- побудова варіанта розмірної схеми технологічного процесу та перевірка правильності побудови;

- визначення розрахункових допусків на технологічні розміри;

- побудова графа розмірної схеми технологічного процесу;

- перевірка можливості виконання конструкторських розмірів у межах їх допусків при визначених раніше допусках на технологічні розміри;

- розрахунок номінальних значень технологічних розмірів;

- перевірка правильності розрахунків.

 

5.11.2.1 Побудова розмірної схеми технологічного процесу

 

Вихідною інформацією для побудови розмірної схеми технологічного процесу є креслення виробу (деталі), а також дані, отримані на попередніх етапах проектування технологічного процесу, - МОП поверхонь, які підлягають обробці, метод виготовлення вихідної заготовки, можливі варіанти схем базування.

Розмірна схема технологічного процесу - це графічне зображення контуру деталі (для тіл обертання виконують зображення половини контуру), на якому проставлені конструкторські розміри, умовні шари матеріалу, що відповідають припускам на кожний спосіб обробки певного МОПi; варіант проставляння технологічних розмірів та технологічні бази (дивись рисунок 5.21).

При побудові розмірної схеми беруть такі умовності:

- конструкторські розміри позначають Si (де i- порядковий номер, який призначив технолог конструкторському розміру на кресленні);

- технологічні розміри позначають Aij (де i- номер операції, а j – номер технологічного переходу, в якому виконується цей розмір).

Для спрощення дозволяється позначати операції номерами 0 (заготівельна), 1,2,… (замість 005, 010,…);

- припуски позначають Zij (де i- номер операції, а j – номер технологічного переходу, в якому видаляється припуск).

Для підвищення наочності позначення конструкторських розмірів та припусків виконують над ескізом деталі, а технологічні розміри – під ним

Лінійні межі, що поділяють поверхні на розмірній схемі, нумерують.

Рисунок 5.21 – Розмірна схема технологічного процесу

 

Технологічні розміри на варіанті розмірної схеми технолог, як правило, проставляє на підставі особистого досвіду проектування.

Після побудови розмірної схеми виконують перевірку правильності побудови, яка полягає у виконанні умови:

                             КSi + К Zij = К Aij,                                          (5.14)

де КSi , КZij  та КAij – кількість на розмірній схемі конструкторських розмірів, припусків та технологічних розмірів відповідно.

Для схеми (дивись рисунок 5.21) КSi = 2; К Zij = 4; К Aij = 6,

2 + 4 = 6. Умова 5.14 виконана.

 

 

56