yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->5.11.2.2 Визначення розрахункових допусків на технологічні розміри

Технологія машинобудування

5.11.2.2 Визначення розрахункових допусків на технологічні розміри

 

Допуски на розміри заготовки призначають відповідно до стандартів на її виготовлення.

Допуски на технологічні розміри призначають згідно з економічним квалітетом точності способу обробки.

Але в деяких випадках для технологічних розмірів виникає необхідність визначати розрахункові технологічні допуски, які враховують додаткові, так звані домінуючі похибки, що виникають при виконанні розміру.

До домінуючих похибок належать похибки форми поверхні, що є чорновою вимірювальною базою (ρкор – жолоблення поверхні), похибка базування εб, похибка налагодження Δн або позиціювання робочих органів Δпоз  верстата.

Домінуючі похибки можуть мати місце тільки для способів механічної обробки.

Методика розрахунку домінуючих похибок не відрізняється від розрахунку значень цих параметрів точності, розглянутих раніше.

Визначати розрахункові допуски доцільно у вигляді таблиці (для прикладу на рисунку 5.21 дивись таблицю 5.13).

 

Таблиця 5.13 – Розрахункові допуски

  Ін-декс

р-ру

Спосіб обробки

Екон.

точність

(кв-тет)

Rz,

мкм

Діапазон розміру,мм

Т,

мм

Домін.

похиб-ка,

мм

Розрах.

допуск,

мм

А0.1

Штампування

Т4

160

до 50

2,4

-

2,4

А0.2

Штампування

Т4

160

до 30

2,2

-

2,2

 

А1.1

Однократне

підрізання

торця

 

11

 

32

 

30-50

 

0,16

ρкор=

= 0,3

 

0,46

 

А12

Чорнове

підрізання

торця

 

14

 

100

 

18-30

 

0,52

ρкор=

= 0,3

 

0,82

 

А2.1

Однократне

підрізання

торця

 

11

 

32

 

30-50

 

0,16

-

 

0,16

 

А3.1

Чистове

підрізання

торця

 

10

 

25

 

18-30

 

0,084

-

 

0,084

 

У даному випадку домінуючі похибки у вигляді жолоблення поверхні мають місце тільки для розмірів А1.1 та А1.2, які вимірюють від чорнової бази.

Для інших технологічних розмірів розрахункові допуски дорівнюють економічним квалітетам точності способів обробки.

5.11.2.3 Побудова графу розмірної схеми ТП та перевірка можливості забезпечення точності конструкторських розмірів

 

Вершинами графу розмірної схеми технологічного процесу є лінійні межі поверхонь з певними номерами.

Ребрами графу є конструкторські та технологічні розміри, а також припуски, що з’єднують певні вершини графу (дивись рисунок 5.22).

Рисунок 5.22 – Граф розмірної схеми технологічного процесу

 

При побудові графу для більшої наочності та спрощення подальшого аналізу розмірних ланцюгів використовують такі умовності:

- технологічні розміри позначають прямою лінією зі стрілкою, що направлена від вимірювальної бази до оброблюваної поверхні:

;

- конструкторські розміри позначають дугою:

;

- припуски - ламаною лінією:

.

Поряд із позначеннями конструкторських та технологічних розмірів записують їх допуски.

Вершина, до якої не підходить жодна стрілка, є корінною і виділяється подвійним кружечком (вершина 1 графу).

Перевірка можливості забезпечення точності конструкторських розмірів полягає у перевірці виконання умови

                              ωsi    ≤   Tsi,                                                         (5.15)

де ωsi – очікувана похибка Si - го розміру;

Tsi – допуск si  - го розміру.

Очікувану похибку ωsi  визначають за формулою 5.8, складовими якої є розрахункові допуски технологічних розмірів, що входять до розмірного ланцюга, у якому si –й розмір є замикаючою ланкою.

Так, для розміру S1 (дивись рисунок 5.22) ωs=  TА2.1 = 0,16 мм, що менше Тs1 = 0,25 мм, тобто умова 5.14 виконана.

Для розміру S2 (дивись рисунок 5.22) ωs=  TА2.1 + ТА3.1= 0,16 + +0,084 = 0,244 мм, що більше Тs2 = 0,13 мм, тобто умова 5.14 не виконана, і цей розмір виконати без браку неможливо.

У такому випадку треба зробити такі можливі дії:

- змінити схему проставляння технологічних розмірів, що формують як замикаючу ланку розмір (у даному прикладі S2);

- підвищити точність виконання складових ланок (або додати до певного МОП більш точні способи обробки);

- зменшити або взагалі позбавити схему досягнення точності замикаючої ланки домінуючих похибок (змінити схему базування тощо).

Після цього складають нову розмірну схему технологічного процесу, визначають розрахункові допуски і виконують зазначені вище перевірки.

Такі дії виконують до забезпечення виконання умови 5.14 для усіх лінійних конструкторських розмірів, що позначені на деталі.

Цей етап проектування технологічного процесу підтверджує ітераційний характер самого процесу проектування.

 

 

57