yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->6.4 Визначення типу виробництва і встановлення його організаційної форми

Технологія машинобудування

6.4 Визначення типу виробництва і встановлення його організаційної форми

 

Виконавши аналіз службового призначення машини та її складальних одиниць, а також обсягу випуску, визначають тип і організаційну форму технологічного процесу складання.

При цьому, як правило, використовують табличний метод. Наприклад, у роботі [2] тип виробництва визначають відповідно до обсягу випуску виробів за місяць Nм та орієнтовним значенням часу складання виробу Тскл (дивись таблицю 6.2).

Наприклад, якщо Nм = (600-3000 шт.), а Тскл знаходиться у межах (2,5-4) години, виріб буде виготовлятися в умовах великосерійного типу виробництва.

До вибору організаційної форми складання слід підходити з погляду технічної та економічної ефективності.

Як відомо, процес складання виробу може бути непотоковим та потоковим, які здійснюються при рухомому або нерухомому стані об’єкта складання.

В останньому випадку виріб, що складають, залишається на одному місці, а базову деталь розміщують на спеціальному стенді або просто на підлозі, а всі необхідні для складання деталі, матеріали та інші комплектуючі доставляють на це робоче місце.

 

Таблиця 6.2 – Залежність типу виробництва від Nм та Тскл

Тскл, годин

Місячний випуск виробів Nм, шт.

Понад 2500

до 1

2 – 4

Понад 5

-

-

250-2500

до 3

3 - 8

9 – 60

Понад 60

-

25-250

до 5

8 – 30

31 – 350

351 – 1500

Понад 1500

2,5-25

до 8

9 – 50

51 – 600

601 – 3000

Понад 3000

0,25-2,5

-

до 80

81 - 800

801 – 4500

Понад 4500

до 0,25

-

-

-

1000 - 6000

Понад 6000

Тип виробни-цтва

 

Одиничне

Дрібно-

серійне

Середньо-

серійне

Велико-

серійне

 

Масове

 

При складанні виробу рухатися може як сам виріб, так і бригади складальників (рухоме стаціонарне складання), що використовують для великогабаритних виробів (великі верстати, літаки тощо).

При цьому складання може здійснюватися як із розподілом обсягу роботи між окремими робітниками (зі розчленуванням робіт), так і без нього (дивись таблицю 6.3).

Потокове складання може бути організоване з вільним або з примусовим переміщенням об'єкта. У першому випадку робітник передає виріб, що складають, на наступну операцію в міру виконання власного обсягу робіт, а в другому - момент переміщення виробу визначається сигналом (світловим або звуковим), після чого починається примусове періодичне переміщення конвеєра.

Таблиця 6.3 – Межі використання організаційних форм складання

Ознаки, що визначають форму організації складання

Тип виробництва

одинич-

ний

дрібно

серійний

середньосерійний

велико

серійний

масовий

Розмір виробів

 

дрібні

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

середні

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

великі

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

Потокове складання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

Непотокове складання

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

Стаціонарне складання

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

+

+

 

+

+

Рухоме складання

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Без розчленування складальних робіт

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З розчленуванням складальних робіт

 

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

З вільним переміщенням об'єкта складання

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

З примусовим переміщенням об'єкта складання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

+

 

Переміщення бригад складальників

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

У деяких випадках конвеєр рухається безупинно зі швидкістю, що доволяє виконати обсяг робіт, передбачений на операцію, за час проходження об'єкта складання повз зону робочого місця.

Таким чином, міжопераційне переміщення виробу здійснюється:

- вручну або за допомогою візків, нахиленого лотока або рольганга;

- за допомогою конвеєра з періодичним переміщенням, у період зупинки якого здійснюється виконання складальних операцій;

- за допомогою конвеєра, що безупинно рухається, зі швидкістю, що забезпечує можливість виконання складальних операцій (швидкість руху такого конвеєра 0,25-3,5 м/хв).

Якщо складання виконується без розчленування складальних робіт, то уся робота виконується одним робітником або бригадою від початку до кінця.

Якщо складання здійснює бригада, то закріплення окремих складальних переходів за робітниками здійснює бригадир.

 

 

62