yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->6.5 Побудова технологічної схеми складання

Технологія машинобудування

6.5 Побудова технологічної схеми складання

 

У технології механоскладального виробництва складальні одиниці (СО) часто називають вузлами або підвузлами.

Кожна машина (як кінцевий виріб виробництва) може бути розчленована на більш дрібні вироби - складальні одиниці і деталі (дивись рисунок 6.2)

Деталі можуть безпосередньо входити у виріб на будь-якому рівні членування.

Правильне членування машини на вузли різних порядків дозволяє правильно організувати процес складання, визначити черговість запуску окремих деталей у виробництво, тобто раціонально організувати виготовлення машини. При цьому вузли можуть збиратися паралельно в часі, що підвищує продуктивність праці.

В останньому випадку розрізняють технологічні процеси вузлового та загального складання.

Побудова технологічної схеми складання є необхідним кроком, що передує розробленню технологічного процесу складання.

Вона являє собою графічне зображення послідовності приєднання до базового виробу (деталі) інших деталей і складальних одиниць до перетворення базового виробу у готовий виріб.

У загальному вигляді схема складання показана на рисунку 6.3.

Деталі можуть безпосередньо входити у виріб на будь-якому рівні членування.

 

 

 

                                                          ММ    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                      

                                                   

 

 

 

 

Рисунок 6.2 - Схема членування  і складання машини

 

При зображенні схеми складання деталі позначають над середньою лінією, а складальні одиниці - під нею.

Схема може бути схемою загального або вузлового складання.

При цьому складальні одиниці 1-го порядку (ті, що входять безпосередньо в машину), а також інших порядків можуть бути подані своїми схемами складання.

Рекомендується таке заповнення граф, що позначають деталі і складальні одиниці (рисунок 6.4).

 

 

 

              Деталі

 

 

 

 

 

 

 

 

     Складальні

       одиниці

 

 

 

 

 

Рисунок 6.3 - Приклад оформлення технологічної схеми складання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.4- Заповнення граф елемента схеми складання

За необхідності у точках приєднання елементів виробу зазначають спосіб з'єднання: спаяти, згвинтити, зашплінтувати тощо.

На даний час існує досить велика кількість систем автоматизованого проектування (Компас, Автокад, SolidWorks тощо), які дозволяють створювати як статичні, так і динамічні 3D - моделі деталей, складальних одиниць та машин у цілому (дивись рисунок 6.5).

 

 

Рисунок 6.5 – Статична 3D - модель складальної одиниці

 

Таке проектування  забезпечує наочність розміщення деталей у виробі, дозволяє моделювати послідовність складання.

При цьому з’являється можливість на етапі конструювання виробу оцінювати не тільки простоту з’єднання окремих елементів виробу, а й доступність засобів технологічного оснащення складання – ключів, вивероток тощо.

Це, у свою чергу, ще більше підвищує як якість проектування виробу, так і створює умови для оптимізації технологічного процесу складання.

 

 

63