yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->8 Оформлення технологічної документації

Технологія машинобудування

8 Оформлення технологічної документації

 

Технологічний документ (ТД) - документ, який визначає технологічне рішення і (або) технологічний процес відповідно до встановленої форми.

До технологічних документів належать графічні й текстові документи, які окремо чи в сукупності визначають технологічний процес виготовлення або ремонту виробу і маршрут проходження його по службах підприємства.

ГОСТ 3.1102—81 поділяє всі технологічні документи на основні і допоміжні.

До основних належать документи, які містять зведену інформацію для вирішення одного або комплексу інженерно-технічних, планово-економічних та організаційних завдань. Основні документи цілком визначають технологічний процес (операцію) виготовлення або ремонту виробу (складових частин виробу).

До допоміжних належать документи, що застосовують при розробленні, впровадженні і функціонуванні технологічних процесів і операцій, наприклад карта замовлення на проектування технологічного оснащення, акт впровадження технологічного процесу.

Основні технологічні документи поділяють на документи загального і спеціального призначення (дивись таблицю 8.1).

До документів загального призначення належать технологічні документи, які застосовують окремо чи в комплектах документів на технологічні процеси (операції) незалежно від технологічних методів виготовлення або ремонту виробів (складових частин виробів), наприклад, технологічна інструкція, карта ескізів, титульний аркуш.

До документів спеціального призначення належать документи, які використовують для опису технологічних процесів і операцій залежно від типу виробництва, технологічних методів виготовлення або ремонту виробів (складових частин виробів), наприклад, маршрутна карта, карта технологічного процесу, операційна карта.

Технологічна документація оформлюється відповідно до стандартів Єдиної системи технологічної документації (ЄСТД).

Основне призначення стандартів ЄСТД - встановлення в організаціях і на підприємствах єдиних стандартних бланків (карт, форм), централізоване роздрукування цих бланків і встановлення єдиних правил оформлення і використання технологічних документів.

 

Таблиця 8.1 - Основні технологічні документи

Назва документа

Позначення

Призначення та основний зміст документа

(ГОСТ 3.1102-81)

Код

ДОКУМЕНТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Титульний аркуш

ТЛ

Документ призначений для оформлення:

- комплекту(ів) технологічної документації на виготовлення або ремонт виробу;

- комплекту(ів) технологічної документації на технологічні процеси виготовлення або ремонт виробу (складових частин виробу);

- окремих видів технологічних документів.

Є першим аркушем комплекту(ів) технологічних документів

-

Карта ескізів

КЕ

Графічний документ, що містить ескізи, схеми та таблиці і призначений для пояснення виконання технологічного процесу, операції або переходу виготовлення чи ремонту виробу (складових частин виробу), включаючи контроль та переміщення

20

Технологічна інструкція

ТІ

Документ призначений для опису технологічних процесів, методів та прийомів, які повторюються при виготовленні чи ремонті виробів (складових частин виробів), правил експлуатації засобів технологічного оснащення. Використовується з метою скорочення обсягу технологічної документації, що розробляється

25

Продовження таблиці 8.1

 

ДОКУМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

Маршрутна карта

МК

Документ призначений для маршрутного або маршрутно-операційного опису технологічного процесу, або переліку повного складу технологічних операцій під час операційного опису виготовлення чи ремонту виробу (складових частин виробу), включаючи контроль і переміщення з всіх операцій різних технологічних методів у технологічній послідовності з переліком даних про обладнання, технологічне оснащення, матеріальні нормативи та витрати праці

.

10

Карта технологічного процесу

КТП

Документ призначений для операційного опису технологічного процесу виготовлення чи ремонту виробу (складових частин виробу) у технологічній послідовності з усіх операцій одного виду формоутворювання, обробки, складання чи ремонту із зазначенням переходів, технологічних режимів та даних про засоби технологічного оснащення, матеріальні нормативи та витрати праці

 

50

 

 

Продовження таблиці 8.1

Операційна карта

ОК

Документ призначений для опису технологічної операції із зазначенням послідовності виконання переходів, даних про засоби технологічного оснащення, режими та витрати праці.

Використовують при розробленні одиничних технологічних процесів

60

Карта

комплектування

КК

Документ призначений для зазначення даних щодо деталей, складальних одиниць та матеріалів, що входять до комплекту виробу, який складають, і використовується при розробленніі технологічних процесів складання

30

Відомість оснащення

ВО

Документ призначений для зазначення технологічного оснащення, яке використовують при виконанні технологічного процесу виготовлення або ремонту виробу (складових частин виробу)

42

Відомість технологічних документів

ВТД

Документ призначений для зазначення повного складу документів, необхідних для виготовлення або ремонту виробів (складових частин виробів), і використовується при передаванні комплекту документів з одного підприємства на інше

 

Карта кодування інформації

ККІ

Документ призначений для кодування інформації, яка використовується при розробленні керуючої програми для верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПК)

 

 

 

Вибір документів відповідних видів залежно від типу виробництва, стадії розроблення технологічної документації, ступеня деталізації опису та методів обробки і складання, що застосовують, встановлює розроблювач документів.

Рекомендований склад комплекту технологічних документів для різних умов виробництва наведений у таблиці 8.2.

 

Таблиця 8.2 – Рекомендований склад технологічних документів

Тип вироб-ництва

Вид

ТП

Технологічні документи, необхідні для опису технологічного процесу

(ГОСТ 3.1119-83 та ГОСТ 3.1121-84)

маршрутного

маршрутно-операційного

операційного

О

 

 

 

 

 

Одиничний

ТЛ, МК*, ВО

КК, КЕ

ТЛ, КТП*, ВО, КК, КЕ

-

ДС

ТЛ, МК*, ВО

КК, КЕ

ТЛ, МК*, ВО, КК, КТІ, КЕ

-

СС

-

-

ТЛ, МК*, ВО

КК, ОК*, КЕ

ВС

-

-

ТЛ, МК*, ВО, КК, ВОП*,

ОК*, КЕ

М

-

-

ТЛ, МК, КТП*,  ВО, КК, ОК* КЕ*

 

де О – одиничне; ДС – дрібносерійне; СС – середньосерійне;

ВС – великосерійне; М- масове виробництво;

* - документ є обов’язковим.

Форми технологічних документів та стандарти, що обумовлюють правила їх заповнення, для найбільш поширених із них наведені у таблиці 8.3.

Таблиця 8.3 – Форми технологічних документів

Вид ТП

Документ

Стандарт

Номер

форми

 

 

Одиничний

МК

ГОСТ 3.1118-82

1,3,2,4,5,1а,3а

КТП / ОК

ГОСТ 3.1404-86

1, 1а / 2, 2а, 3

ВО/ ВТП/ КЕ

ГОСТ 3.1105-84

6,6а/11,11а,12,12а/

6,6а,7,7а

 

Питання для самоперевірки

 

1 Що таке технологічний документ?

2 Види технологічних документів.

3 Які документи відносять до технологічних документів загального призначення?

4 Які документи відносять до технологічних документів спеціального призначення?

5 Яку інформацію заносять до певного виду технологічного документа (титутльний аркуш, марщрутну карту, карту ескізів, карту технологічного процесу тощо)?

6 Назвіть рекомендований склад технологічних документів для певного типу виробництва (одиничного, дрібносерійного, середньосерійного, великосерійного, масового).

 

 

 

 

 

70