yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->1.2.3 Виробничий і технологічний процеси

Технологія машинобудування

1.2.3 Виробничий і технологічний процеси

 

Для виготовлення машини, що відповідає своєму службовому призначенню і технічним вимогам, в умовах підприємства необхідно

виконати комплекс робіт із перетворення матеріалу для вихідних заготовок у готові деталі, складальні одиниці, а з них – у готові машини, провести їх випробування й інші роботи аж до відвантаження споживачам. Весь комплекс цих дій називають виробничим процесом.

ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС - це сукупність усіх дій людей і знарядь праці, необхідних на даному підприємстві для  виготовлення або ремонту виробів (ГОСТ 14.003-83). Виробничий процес містить у собі різні технологічні процеси (ТП): заготівельні (кування, литво, розрізання прокату і т. ін.) й інші роботи (дивись рисунок 1.1).

Визначення основних частин технологічних процесів встановлено згідно з ГОСТ 3.1109-82.

 

 

 

 

 

 

 

           

               

Рисунок 1.1 - Структура виробничого процесу

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС – закінчена частина виробничого процесу, що містить цілеспрямовані дії щодо зміни або визначення стану предмета праці. У загальному випадку технологічний процес складається з таких елементів: операцій, установів, позицій, переходів, ходів і прийомів (дивись рисунок 1.2).

ТЕХНОЛОГІЧНА ОПЕРАЦІЯ - частина технологічного процесу, виконувана  на одному робочому місці. Операції нумерують через 5, наприклад,   05, 010,  ... .

РОБОЧЕ МІСЦЕ – частина виробничої площі, на якій розміщено технологічне обладнання, частина конвеєра та на обмежений час виконавці роботи, заготовки та технологічне оснащення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1.2 - Структура технологічного процесу

 

УСТАНОВ - частина  технологічної операції, яка виконується при незмінному закріпленні заготовки або складальної одиниці, що складається. У документації позначаються великими літерами А, Б,...  (дивись рисунок 1.3).

 

Установ А                                 Установ Б

 

 

                     

 

                            

Рисунок 1.3 – Позначення установів

ПОЗИЦІЯ - фіксоване положення, що займає незмінно закріплена заготовка або складальна одиниця під час складання разом із пристроєм щодо інструмента або нерухомої частини обладнання при виконанні частини операції. Позначають позиції римськими цифрами I, II, ... .

Поняття позиція виникає при використанні багатошпиндельного обладнання, багатоцільових верстатів із ЧПК тощо.

При використанні багатошпиндельного обладнання за двохіндексною схемою ( поворот столу не на одне сусіднє положення, а через одне: з I на III і так далі) з'являється можливість на одній операції  реалізувати в рамках парних позицій установ А, а в рамках непарних – установ Б (дивись рисунок 1.4). При цьому пристрої для закріплення заготовок на установах А і Б можуть бути різними.

Установ А -  позиції I, III, V, VI1;

Установ Б-  позиції II, IV, VI,VIII

 

Рисунок  1.4 - Схема двохіндексної обробки

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПЕРЕХІД - закінчена частина технологічної операції, що характеризується застосуванням одних засобів технологічного оснащення при постійних технологічних режимах і установці.

ДОПОМІЖНИЙ ПЕРЕХІД - закінчена частина технологічної  операції, що складається з дій людини (або обладнання), що не супроводжуються змінами властивостей предметів  праці, але  необхідних для виконання технологічного переходу.

Тексти переходів, правила їх запису в технологічній документації регламентовані ГОСТ 3.1702-79 "Правила записи операций и переходов. Обработка резанием". При цьому можливі такі форми записів текстів переходів: повна і скорочена. Обидві ці форми запису припускають наявність операційного ескізу, на якому  нанесені розміри, які необхідно витримати, шорсткість поверхонь та інші вимоги. При повному запису нумерують ці розміри, а при скороченому запису нумерують поверхні, що підлягають обробці.

Наприклад, технологічна операція, операційний ескіз якої поданий на рис.1.5, може мати такий опис переходів:

1 Встановити, закріпити, зняти заготовку.

2 Точити поверхню, витримуючи розміри 1 і 2 (повний  запис).

3 Підрізати торець 3 (скорочений запис).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 - Операційний ескіз

 

РОБОЧИЙ ХІД – закінчена частина технологічного  переходу, що складається з однократного переміщення інструмента відносно заготовки та супроводжується  зміною форми, розмірів, якості поверхні і властивостей заготовки (дивись рисунок 1.6).

      ДОПОМІЖНИЙ ХІД – закінчена частина технологічного переходу, що складається  з однократного переміщення інструмента відносно заготовки, яке не супроводжується змінами форми, розмірів, якості поверхні і властивостей заготовки, але необхідна для підготовки робочого ходу (дивись рисунок 1.6).

РХ – робочий хід,  ДХ – допоміжний хід

 

Рисунок  1.6 - Приклад ходів

 

ПРИЙОМ – закінчена сукупність дій людини, застосовуваних при виконанні переходу або його частини й  об'єднаних одним цільовим призначенням (узяти заготовку, установити у пристрій, увімкнути верстат і т.п.).

 

 

8