yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Ультразвукові дифекти

ВСТУП

1. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДЕФЕКТОСКОПІЇ

--- 1.1. Природа і властивості ультразвукових коливань

--- 1.1.1. Ультразвукові хвилі, їх типи та параметри

1.1.2. Акустичний опір середовища та його значення

1.1.4. Коефіцієнт загасання, його залежність від частоти ультразвуку та властивостей металу

1.2. Розповсюдження ультразвукових коливань

--- 1.2.1. Ближня та дальня зони поля випромінювання ультразвукових хвиль. Направленість поля, його діаграми

--- 1.2.2. Віддзеркалення і заломлення. Коефіцієнт відбиття подовжньої хвилі при її падінні перпендикулярно межі розділу середовища

--- 1.2.3. Трансформація ультразвукової хвилі. Вираз Снеліуса

--- 1.2.4 Критичні кути та їх значення для різних середовищ

--- 1.3.1. Спосіб збудження ультразвукових коливань

1.3.2. П’єзоелектричний ефект. Природа та штучні п’єзоелектипчні перетворювачі. Поняття о робочій частоті п’єзопластини

1.3.3. Безконтактні методи збудження і прийому

1.3.4. Ультразвукові контактні рідини

1.4. Класифікація та сутність методів ультразвукової дефектоскопії

2. АПАРАТУРА ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ

2.2. Налагодження чутливості дефектоскопу

2.2.2. Налаштування за контрольними зразками

2.2.4. Налаштування за допомогою АВД-діаграм

2.2.5. Нестандартні методи налаштування

2.3. Перетворювачі

2.3.1. Конструкція перетворювачів і їх основні характеристики

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1