yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->2.2. Налагодження чутливості дефектоскопу

Ультразвукові дифекти

2.2. Налагодження чутливості дефектоскопу

2.2.1. Види чутливості дефектоскопа

Настройка чутливості дефектоскопа переслідує два завдання: перевірку працездатності всього електричного тракту і регламентацію його чутливості по опорному акустичному сигналу, отриманому від якого-небудь стандартизованого відбивача певних геометричних розмірів.

Розрізняють декілька видів чутливості: реальну, абсолютну, граничну, бракування, пошукова і умовну.

Реальна чутливість визначається мінімальними розмірами реальних дефектів, які можуть бути виявлені в зварних з'єднаннях даного вигляду при вибраній настройці дефектоскопа. Через різні властивості, що відображають, реальна чутливість до тріщин відрізнятиметься від реальної чутливості до включень і так далі. Чисельний вираз реальній чутливості встановлюється на підставі статистичного аналізу дефектів зварних з'єднань, проконтрольованих ультразвуком і що піддалися металографічним випробуванням.

Абсолютна чутливість характеризує максимально досяжну чутливість електроакустичного і електричного трактів дефектоскопа до акустичних сигналів і залежить від коефіцієнта посилення підсилювача, потужності зондуючого імпульсу і подвійного коефіцієнта перетворення п’єзоелемента.

Значення абсолютної чутливості у сучасних дефектоскопів складають 90... 110дБ. Ця характеристика необхідна для оцінки потенційних можливостей дефектоскопа з даним перетворювачем, метрологічного порівняння дефектоскопів різного типу між собою і так далі.

Гранична чутливість визначається найменшою еквівалентною площею дефекту, розташованого на даній глибині у випробувальному зразку даного вигляду і дефектоскопа, що упевнено виявляється при заданій настройці регуляторів. Часто цей рівень чутливості називають контрольною чутливістю, а плоскодонний отвір, по якому настроюється цей рівень, - контрольним відбивачем. Гранична чутливість є основним параметром контролю і зазвичай регламентується відповідними нормативними документами.

Чутливість бракування характеризується максимальною величиною еквівалентної площі дефекту, гранично допустимого за технічними умовами, що діють, для даного виробу. Зазвичай її рівень нижче, ніж рівень граничної чутливості.

Пошукова чутливість визначає рівень посилення дефектоскопа при пошуку дефектів. Необхідність її введення обумовлена тим, що гранична чутливість дефектоскопа в процесі сканування значно нижча, ніж при нерухомому положенні перетворювача. Величина пошукової чутливості не повинна строго регламентуватися в методиках і інструкціях. Вона на 6дБ перевищує рівень граничної чутливості.

Умовна чутливість. У випадку, наприклад, при арбітражному контролі, граничну або бракування чутливість зручно фіксувати за допомогою стандартного зразка (СЗ), що володіє строго заданими і постійними акустичними властивостями. Для цієї мети в ГОСТ 14782-86 передбачений СЗ №1 з оргстекла, що дозволяє перевести відповідну чутливість в умовну. Мірою умовної чутливості є глибина отвору, луно-сигнал від якого еквівалентний по амплітуді граничної або бракування чутливості.

Еталонує чутливості можна виконувати двома способами: прямим - за допомогою випробувальних зразків і непрямим - по АВД - діаграмам ((діаграма) амплітуда - відстань - діаметр). При прямому способі те, що еталонує проводиться по СЗ або контрольному зразку або безпосередньо по штатному виробу, в якому виконаний плоскодонний отвір або інший відбивач рівною йому еквівалентній площі, величина якого регламентується відповідними нормативними документами.

Прямим способом можна еталонувати чутливість дефектоскопа будь-якої конструкції. Цей спосіб найбільш простий і автоматично враховує багато параметрів акустичного тракту. Але він вельми дорогий, оскільки вимагає виготовлення великого набору тест - зразків з різними відбивачами.

 

12