yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->2.2.4. Налаштування за допомогою АВД-діаграм

Ультразвукові дифекти

2.2.4. Налаштування за допомогою АВД-діаграм

При контролі прямими ПЕП як опорного використовується донний луно-сигнал від протилежної сторони самого виробу. Еталонування проводять так:

а) на планшеті від відповідної АВД - діаграмою встановлюють нахил сітки, відповідний вибраному значенню коефіцієнта загасання;

б) по діаграмі для даної товщини листа  знаходять значення  і , відповідні віддзеркаленню від площини і еталонного відбивача площею ;

в) перетворювач ставлять на зразок або виріб, і на екрані дефектоскопа фіксується донний луно-сигнал ;

г) визначають приведений рівень граничної чутливості з виразу: , дБ;

д) регулятором атенюатора на приладі встановлюють знайдене значення .

Для зменшення погрішності настройки донний сигнал , рекомендується брати як середнє з 3...5 вимірів, зроблених на різних бездефектних ділянках листа.

По АВД - діаграмі похилих ПЕП визначають , і отриману різницю додають до зміряного значення амплітуди опорного сигналу . Якщо опорний сигнал  отриманий від двогранного кута зразка завтовшки Н1 а контролюватися повинен виріб з цього ж металу завтовшки , то процедура того, що еталонує наступна. На відповідній АВД - діаграмі з точками з координатами , , і ,  проводять прямі до перетину з вертикальною віссю. Кут нахилу прямих визначається величиною коефіцієнта загасання. Так само як і у попередньому випадку визначають  дБ, і регулятор атенюатора встановлюється в положення . Для настройки чутливості по бічному отвору в СЗ № 2 А.К. Гуревічем запропоновані і успішно застосовуються SКН - діаграми.

Якщо якість поверхні виробу і еталону не відповідають один одному, необхідно вводити поправку на втрати в контактному шарі.

При настройці чутливості дефектоскопа для контролю подовжніх (пазових) зварних швів циліндрових конструкцій (трубопроводів і судин невеликого діаметру) необхідно враховувати, що фактичний шлях ультразвуку в металі нелінійно залежить від співвідношення товщини елементу , мм до його радіусу , мм . Тому настройку чутливості, у тому числі і по АВД - діаграмам, необхідно проводити з використанням поняття еквівалентної товщини шва .

Визначення  проводять по наступних формулах:

                                 (16)

у разі сканування із зовнішньої поверхні і при скануванні зсередини.

                                      (17)

де  - зовнішній і внутрішній радіус труби відповідно;  - кут введення ПЕП.

 

14