yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Ультразвукові дифекти

2.3. Перетворювачі

Для збудження і прийому ультразвукових коливань використовують ультразвукові перетворювачі (ПЕП). Їх класифікують за способом створення акустичного контакту з виробом; способу включення п’єзоелементів в електричну схему дефектоскопа і розташуванню електроду відносно п’єзоелемента; по орієнтації акустичної осі щодо поверхні виробу; характеристикам спрямованості акустичного поля; ширині смуги робочих частот, числу п’єзоелементів, динаміці сканування в площині падіння.

Розглянуті крітерії ПЕП, що характерізують акустічні параметрі тракту.

З позицій спрямованості поля випромінювання ПЕП класифікуються на плоских (поршневі), у яких характеристика спрямованості визначається виразом ; що фокусують, забезпечують звуження поля в заданій локальній зоні уздовж осі; широконаправлені віялові, такі, що формують діаграму спрямованості, близької до П-образної з різким переходом на межі світло-тінь.

З позицій ширини смуги робочих частот виділяють вузькосмугові ПЕП, у яких ширина смуги менше однієї октави, і широкосмугові, у яких ширина смуги пропускання більше однієї октави (відношення максимальної і мінімальної частот на рівні 0,5 більше двох).

Число п’єзоелементів в ПЕП також є класифікаційною ознакою (одно-, двух- і багатоелементні). Зазвичай багатоелементні ПЕП називаються акустичними системами, або матрицями. До останніх також відносяться мозаїчні ПЕП у вигляді фазокеруючих граток, що формують задану спрямованість акустичного поля за рахунок послідовного збудження п’єзоелементів по вибраному тимчасовому закону.

За способом розташування електроду відносно п’єзоелемента розрізняють ПЕП з контактним електродом і безконтактним (рознесеним). У останньому випадку збудження п’єзоелемента здійснюється через зазор, заповнений діелектриком.

По динаміці сканування виділяють ПЕП і акустичні системи з фіксованим і змінним кутом введення, регульованим автоматично або у ручну.

 

16