yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->4.1. Загальні положення ультразвукового контролю

Ультразвуковы дефекти 2

Здавальний УЗ-контроль повинен проводитися тільки після термообробки, якщо вона передбачена технологією, а в біметалічних конструкціях і після відновлення плакировки (наплавлення). Термообробка зменшує загасання звуку в шві і околошовной зоні і сприяє розкриттю тріщин. Статистика показує, що після термообробки виявляється тріщин на 25...30% більше ніж без термообробки.

Всі операції по УЗ-контролю можна розбити на п'ять етапів:

1) вивчення об'єкту контролю, підготовка його до роботи;

2) визначення або вибір з наявного банку технологічного процесу (карти контролю) з вказівкою основних параметрів контролю і схеми прозвучування;

3) перевірка справності і параметрів апаратури і підготовка її до роботи;

4) проведення контролю, вимірювання координат, величини дефектів, якості;

5) документальне оформлення результатів контролю.

Основним робочим документом, на підставі якого безпосередньо проводиться неруйнівний контроль, є технологічна карта. Для складання карт по конкретному виду контролю необхідне знання як параметрів контрольованого виробу, так і технології, устаткування і нормативно-технічної (НТД) і технологічної документації, на підставі якої повинен проводитися контроль. При цьому, зважаючи на складність і громіздкість розрахунків і необхідності обліку великого числа чинників і вимог НТД, можливі допущення як об'єктивних, так і суб'єктивних помилок.

У околошовной зоні можливі розшарування металу, що утрудняють визначення координат дефекту. Зону шва, в якій виявлений дефект похилим ПЕП, слід додатково проконтролювати прямим ПЕП - для уточнення характеру і розмірів дефекту і визначення його глибини.

Ступінь допустимості виявленого при УЗ-контролі дефекту повинна бути адекватна його потенційній небезпеці для устаткування, що експлуатується. Основні показники небезпеки дефекту характеризуються його розмірами і типом.

Оцінка ступеня допустимості виявленої несуцільності і переклад її в розряд дефекту проводяться по ступеню відповідності зміряних характеристик і їх сукупності гранично допустимим чисельним значенням цих же характеристик, закладеним в НТД.

Як приклад нижче приведені норми оцінки якості зварних з'єднань, РД 2730.940.103-92, що регламентуються, стосовно тепломеханічного устаткування і трубопроводів теплових електростанцій. По цих нормах якість зварного з'єднання  за наслідками УЗ-контролю вважається задовільною при дотриманні наступних умов:

–                   виявлені несуцільності не є протяжними;

–                   виявлені несуцільності є одиночними;

–                   еквівалентні площі і кількість виявлених одиночних несплошностей не повинне перевищувати норм;

–                   поперечні тріщини відсутні.

Схема прозвучування є основою будь-якої методики контролю. Застосовність схеми визначається наступними незалежними змінними:

–                   величиною прозвучиної площі поперечного перетину зварного з'єднання;

–                   вірогідністю виявлення найбільш небезпечних площинних дефектів;

–                   вірогідністю появи помилкових сигналів від конструктивних елементів з'єднання (несприятлива геометрія, конструктивні зазори і тому подібне).

У РД 34.17.302 - 97 (ОП № 501 ЦД-97), що регламентує технологію контролю і норми оцінки якості з'єднань трубопроводів і судин теплових електростанцій.

Зварне з'єднання рахують контроледоступним, якщо центральний промінь УЗ-пучка не перетинає всі елементи контрольованого перетину ні по одному з напрямів прозвучування, окрім підповерхневого шару, або площа непрозвучуваємих ділянок перевищує 20% від загальної площі контрольованого перетину.

 

10