yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->5.1. Достовірність ультразвукового контролю

Ультразвуковы дефекти 2

На внутрішній стороні штуцера після видалення подкладного кільця можуть залишатися дрібні нерівності (ризики, западини, горби), які можуть дати помилкові сигнали. Ознакою нерівностей внутрішньої поверхні штуцера є невідповідність положення луно-сигналу на розгортці положенню ПЕП на поверхні штуцера. Так, якщо на екрані з'являється луно-сигнал у лівої межі робочої зони розгортки, а ПЕП при цьому знаходиться в такому положенні, що промінь не може потрапити в корінь, то вважають, що виявлена нерівність внутрішньої поверхні.

При контролі зварних з'єднань з товщиною стінки штуцера 40...50мм в центрі секторів Б і Г може з'являтися луно-сигнал від двогранного кута усередині труби. При належності сигналу двогранному куту є те, що сигнал знаходиться на екрані у лівої межі робочої зони розгортки, а ПЕП при цьому впритул присунений до посилення.

Особливість контролю зварних з'єднань з невидаленими подкладнимі кільцями - наявність в робочій зоні екрану дефектоскопа луно-сигналу від подкладного кільця.

Кромки кільця в різних секторах віддалені від кореня шва на різні відстані - найбільше в секторах Б і Г і найменше - в секторах А і В, тому максимальний ехо-сигнал від кільця в секторах Л і В виявляється при менших відстанях від крапки до шва, а в секторах Б і Г - при великих. У секторах Б і Г сигнал від подкладного кільця може співпасти з сигналом від двогранного кута труби. Схеми контролю таких трійників в різних секторах шва приведені на рис. 20.

Рисунок 20 - Контроль кутового зварного з'єднання в різних секторах:

а - контроль в секторах Б, Г; б - контроль в секторах А, В; в - контроль в секторах

 
       

 

Кутові зварні з'єднання труб різного діаметру з конструктивним зазором контролюють по описаній раніше методиці ПЕП з . Відмінність її полягає в дуже точній настройці робочої ділянки екрану дефектоскопа по СЗП з зарубками і ретельному вимірюванні координати  перетворювача.

Для труб малого діаметру(28…42мм) з товщиною стінки 4,8мм застосовується методика контролю спеціальними перетворювачами  з неортогональним введенням ультразвуку.

Суть контролю полягає в тому, що акустична вісь перетворювача знаходиться не в одній площині із утворюючої труби, як в звичайних призматичних ПЕП, а складає з нею кут 250. Завдяки цьому при контролі відсутні сигнали, що заважають, від двогранного кута, утвореного внутрішньою поверхнею і торцем труби. Кривизна контактної поверхні ПЕП повинна відповідати кривизні контрольованої труби. Контроль проводять роздільно двома ПЕП з лівим і правим напрямом осі.

Ультразвуковий (так само як і радіографічний) контроль кутових з'єднань з конструктивним зазором має низьку достовірність.

 

 

 

 

 

5. Оцінка якості виробів

5.1. Достовірність ультразвукового контролю

5.1.1. Види помилок. Суб’єктивні помилки: систематичні та випадкові. Об'єктивні помилки і чинники, що їх визначають

На достовірність контролю і появу помилок у виявленні дефектів і оцінці їх величини роблять вплив суб'єктивні, залежні від людини, чинники і об'єктивні, незалежні чинники.

Суб'єктивні помилки обумовлені наявністю суб'єктивних чинників, що впливають на правильність проведення вимірювань, вибору і дотримання параметрів контролю і їх настройки, обліку геометрії і акустичних характеристик виробу і т. д. і визначають надійність системи дефектоскоп-оператор. Іншими словами, ступінь впливу цих чинників визначається кваліфікацією оператора, його сумлінністю, психофізіологічним станом, втомою і т. п. Вплив суб'єктивних чинників може бути істотно понижене шляхом підвищення кваліфікації операторів.

 

21