yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Ультразвуковы дефекти 2

Для малих дефектів, поперечний розмір яких  (ефективний діаметр пучка), з'ясувати роль кожного з механізмів поки не вдається. З евристичних міркувань можна вважати, що в цьому випадку основний внесок до амплітуди зворотного сигналу вносять 2-й і 3-й механізми. При  поверхня тріщини гладка і сигнал від середньої частини обумовлений тільки 1-м механізмом, тобто дифузним розсіянням. Краєві хвилі в цьому випадку формуються периферійними променями діаграми спрямованості, приходять з істотним запізненням і не інтерферують з дифузною компонентом. Великі тріщини характерні для електрошлакових швів і надзвичайно небезпечні, оскільки не виявляються при НТД рівнях чутливості дефектоскопа, що рекомендуються.

Таким чином, робимо висновок, що знання шорсткості віддзеркалювальної поверхні важливе для обгрунтованого переходу від еквівалентних розмірів дефекту до фактичних. Тому можна наполегливо рекомендувати вивчення параметрів шорсткості реальних тріщин з метою отримання даних для характеристик матеріалів і видів зварки.

5.1.3. Кривизна донної поверхні

Кривизна контактної поверхні є чинником, який оператор може і повинен враховувати при настройці дефектоскопа. Вплив же протилежної (донною) поверхні часто не враховується або не може бути кількісно враховане. Це викликано тим, що при будь-якому скануванні оператор не може, а в більшості випадків і не повинен фіксувати ПЕП строго ортогонально осі шва. Завжди мають місце деякі варіації азимутного кута.

При перевіддзеркаленні від внутрішньої стінки циліндрового виробу (труби, судини) характер деформації пучка і, отже, амплітуда сигналу залежать від орієнтації площини падіння щодо осі виробу, кривизни стінки, її шорсткості і наявності у виробі рідкого середовища.

Якщо кут падіння поперечних хвиль на внутрішню поверхню менше третього критичного, то ефект трансформації приводить до ще більшого зменшення коефіцієнта віддзеркалення.

Враховуючи, що акустичні системи «дует» з перевіддзеркаленням світивши від внутрішньої поверхні знаходять все більше застосування, отримані результати треба враховувати при виборі схем прозвучування. Цьому багато в чому можуть сприяти номограми, які дозволяють оптимізувати параметри акустичної системи і визначати координати дефектів при заданих значеннях кутів і положенні приймача і випромінювача.

 

 

5.1.4. Вплив антикорозійного наплавлення

У атомному і хімічному машинобудуванні для захисту устаткування від корозійного пошкодження широко застосовуються біметалічні матеріали, зокрема, виконані шляхом наплавлення з хромонікелевих аустенітних сталей. Наплавлення приводить, зокрема, до флуктуацій чутливості дефектоскопа за рахунок неоднорідного і значного поглинання звуку в наплавленні.

Особливо звертає на себе увагу факт, що ослаблення минулого сигналу сильно залежить від того, з якого боку проводиться прозвучування. При установці ПЕП на перлітний метал амплітуда сигналу на 0,4...6,1дБ (= 1,25МГц) и 5,5... 13,1дБ (= 1,8МГц) більше, ніж при установці ПЕП на наплавлення. Мабуть, це пояснюється відмінністю в імпедансі основного і наплавленого металу і, природно, різним узгодженням призми з металом. Цей чинник необхідно враховувати при дефектометрії. Нейтралізувати його можна настройкою по зразках з наплавленням.

5.1.5. Інші чинники

На ширину діаграми спрямованості прямих ПЕП робить деякий вплив величина статичного тиску, обумовлена притискною силою. Для похилих ПЕП вплив ступеня механічного демпфування п’єзопластін невідомий.

Одним з чинників, що рідко враховуються на практиці, є відхилення фактичної геометрії виробу від номінальної. Наприклад, за даними МГТУ ім. Н.е. Баумана, при хордовому прозвучуванні похилими РС-ПЕП зміна товщини труб діаметром 57...159мм на 0,06...0,08мм приводить до зміни амплітуди сигналу на 6...8дБ. Ефективним способом компенсації чутливості дефектоскопа за рахунок відхилення геометричних параметрів є одночасне застосування луно- і тіньового методів.

 

23