yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->3.1. Резонансний та інші методи ультразвукової дефектоскопії

Ультразвуковы дефекти 2

Глибиномірні пристрій дефектоскопа вимірює часовий інтервал між зондуючим імпульсом і луно-сигналом від дефекту . Оскільки швидкості ультразвукових коливань в металі і призмі і кути введення визначені, то по Т можна визначити  і .

У разі прямого або РС-ПЕП без акустичної затримки .

                              (16)

де - відстань від точки виходу променя до дефекту;  - відповідно час проходження (у одному напрямі), шлях і швидкість ультразвуку в призмі і виробі.

Глибиноміри сучасних дефектоскопів дозволяють легко вимірювати всі координати відбивача. Дефектоскопами старих типів можна визначати тільки  або  при прозвучуванні подовжніми хвилями. В цьому випадку для визначення  і  зручні координатні лінійки типу УКЛ-1, що дозволяють враховувати час проходження ультразвуку в призмі. При контролі конструкцій з титанових сплавів і деяких сталей необхідно враховувати характерну для них істотну анізотропію швидкості ультразвуку залежно від напряму прозвучування по відношенню до текстури прокату.

Координати дефектів у виробах з криволінійною поверхнею визначають за допомогою номограм.

При хордовому прозвучуванні похилим ПЕП циліндрових виробів положення проекції дефекту щодо точки виходу, вимірюване довжиною дуги , і глибині залягання  визначають по формулах: .

У випадку, якщо контроль виконується похилим ПЕП перпендикулярно утворюючою по внутрішній поверхні циліндра, відповідні формули для визначення координат дефекту мають вигляд:

,       (17)

де - товщина шва,  - показання глибиноміра дефектоскопа.

При контролі відбитим променем глибину дефекту  визначають з урахуванням числа віддзеркалень від кожної з поверхонь виробу по виразах:  (при непарному ),  (при парному ).

Значення X при будь-якій схемі прозвучування визначають безпосередньо за шкалою глибиноміра.

3.1.3. Амплітудні методи вимірювання величини дефектів. Вимірювання еквівалентної площі

Амплітуда ехо-сигналу в ультразвуковій дефектоскопії вимірюється відносним методом - порівнянням ехо-сигналу від дефекту з яким-небудь опорним сигналом, отриманим тим же ПЕП від відбивача відомої величини і геометричної форми. Відносний метод вимірювань вельми зручний на практиці, оскільки дозволяє повністю відмовитися від необхідності розрахунку коефіцієнта перетворення електричної енергії в механічну, визначуваного фізичними константами п’єзоелемента, впливом перехідних клейових шарів, величиною зондуючого імпульсу, умовами узгодження п’єзоелемента з підсилювачем і тому подібне.

Вельми важливо уніфікувати процес вимірювань. Розмір дефекту повинен виражатися через якусь стандартизовану величину, відтворну при будь-яких вимірюваннях. Тому в ультразвуковій дефектоскопії як уніфікована одиниця вимірювання прийнята еквівалентна площа (еквівалентний діаметр)  дефекту, яка вимірюється площею дна плоскодонного отвору, розташованого на тій же глибині, що і дефект, і що дає відлуння-сигнал такої ж амплітуди.

При вимірюванні еквівалентного розміру дефекту по суміщеній схемі похилим перетворювачем вісь плоскодонного відбивача співвісна осі пучка; при вимірюванні РС-ПЕП вісь отвору нормальна поверхні, а при вимірюванні похилими перетворювачами луно-дзеркальним методом («тандем») вісь отвору паралельна поверхні. Якщо дефект прозвучується декількома ПЕП різних типів, то за еквівалентний розмір дефекту береться найбільше зміряне значення.

 

3