yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->3.1. Резонансний та інші методи ультразвукової дефектоскопії

Ультразвуковы дефекти 2

Застосовують два способи вимірювання еквівалентної площі дефектів: за допомогою зразків і по АВД-діаграмам.

Перший спосіб полягає в тому, що луно-сигнал від дефекту послідовно порівнюється з сигналами від плоскодонних отворів різної величини, виконаних на тій же глибині, що і дефект в тест-зразок, акустичні властивості і якість поверхні якого такі самі, як в контрольованому виробі. Переваги способу - простота і мінімум погрішностей вимірювання. Всі операції по вимірюванню еквівалентного розміру зводяться до того, що оператор повинен знайти отвір, від якого фіксується луно-сигнал, рівний луно-сигналу від дефекту. Недолік в необхідності виготовляти велике число зразків з широким набором плоскодонних відбивачів по діаметру і глибині.

Еквівалентний розмір дефектів по АВД-діаграмі вимірюють так:

1) вибирають АВД-діаграму, відповідну вибраному типу перетворювача;

2) встановлюють косокутну систему координат шляхом поєднання горизонтальної осі диска з відповідним діленням шкали загасання на планшеті;

3) вимірюють максимальну амплітуду луно-сигналу від дефекту  і його глибину залягання ;

4) на вільній від дефектів ділянці контрольованого виробу або контрольного зразка вимірюють амплітуду опорного («донного») сигналу  і глибину відбивача . Як опорний сигнал при контролі ПЕП і РС-ПЕП найчастіше використовується віддзеркалення від протилежної стінки виробу. При контролі похилими ПЕП з кутом  = 30 ... 450 як опорний сигнал можна використовувати віддзеркалення від двогранного кута вільного краю або контрольного зразка. При цьому обов'язково, щоб двогранний кут був прямим, а чистота обробки поверхні грані була не гірша  40. В цьому випадку глибина відбивача . При  > 450 на вертикальну грань двогранного кута промені падають під кутом, меншим 3-го критичного, і використовувати відбитий сигнал як опорного не можна;

5) по АВД-діаграмі визначають розрахункове значення донного сигналу  на тій же глибині  (точка В);

6) визначають приведене значення амплітуди луно-сигналу від дефекту  (точка С) по формулі: ;

7) по тій, що проходить через точку з координатами ;  (точка ) кривої визначають еквівалентний діаметр дефекту.

3.1.4. Оцінка величини дефектів за умовними розмірами

Разом з амплітудним широкого поширення набув спосіб оцінки величини дефектів шляхом визначення їх умовних розмірів на поверхні виробу. Він полягає в тому, що при скануванні уздовж дефекту на поверхні виробу вимірюється відстань між положеннями перетворювача, в яких при заданому рівні чутливості дефектоскопа луно-імпульс від дефекту зникає з екрану.

Вимірювання умовних розмірів шляхом визначення координат його крайніх точок може проводитися двома способами: відносним і абсолютним. При відносному способі крайніми вважають положення перетворювача, в яких для даного дефекту . Для дефектів розміром  цей спосіб не дає уявлення про дійсні розміри, оскільки дефект при зсуві перетворювача фіксуватиметься завжди при якомусь одному вугіллі . Для дефектів розміром  цей спосіб дає добрі результати, т. я.  лінійно буде пов'язаний з розміром дефекту.

При абсолютному способі вимірювання умовних розмірів проводиться на постійному рівні чутливості, встановленому при тому, що еталонує . В цьому випадку при збільшенні  збільшується також і . Тому звичайна зміна умовній протяжності дефекту уздовж шва і умовної висоти по перетину шва проводиться абсолютним способом.

 

4