yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->3.3.1. Марки та галузь застосування ультразвукової товщінометрії

Ультразвуковы дефекти 2

Можна вважати, що два дефекти виявляються роздільно, якщо мінімальний і максимальні луно-сигнали відрізняються по величині в 2 ... 3 рази. Тоді в дальній зоні фронтальну роздільну здатність прямих і похилих перетворювачів приблизно:

                                                   (18)

де  - відстань до дефекту;  - довжина хвилі;  - радіус п’єзоелементу шукача.

При контролі реальних виробів унаслідок природних порушень розглянутої геометрії прозвучування і не ідентичності дефектів ці співвідношення точно не дотримуватимуться. Тому фронтальна роздільна здатність в реальних умовах буде вища, ніж для моделей дефектів.

3.1.7. Способи розпізнавання типу дефекту

Інформація про тип дефекту може бути отримана при аналізу індикатриси розсіяння, тобто аналізу розподілу амплітудно-частотних і амплітудно-тимчасових характеристик розсіяння на дефекті поля. Від виду вимірюваних параметрів, методу їх отримання і обробки можна провести умовну класифікацію інформативних ознак:

1) аналіз просторового розподілу амплітуд ехо-сигналів на одній частоті і, по вибраних фіксованих напрямах: у вертикальній і горизонтальній площинах;

2) амплітудно- і фазочастотний аналіз ехо-сигналів в одному або декількох напрямах (спектральний метод);

3) аналіз тимчасових характеристик дифрагованих і трансформованих на дефектах хвиль;

4) аналіз характеристик поляризації відбитих від дефектів лінійно-поляризованих сдвігових хвиль;

5) методи ультразвукової голографії і томографії.

Оцінка допустимості виявленого в зварному шві дефекту винна максимально повно і точно відображати ступінь потенційної небезпеки дефекту для експлуатаційної міцності шва. Потенційна небезпека дефекту визначається його формою. Елементи тонкої структури несуцільносі, по яких проводяться її ідентифікація і оцінка ступеня небезпеки, зокрема, гострота краю дефекту, вимірюються десятими і сотими долями міліметра, що не дозволяє проводити оцінку цього параметра у вживаному для дефектоскопії частотному діапазоні ультразвукових хвиль. При контролі можливе розпізнавання елементів структури, великих довжини хвилі акустичного випромінювання , тобто більше 0,4...0,5мм.

Щоб забезпечити достовірну ідентифікацію дефектів, що проводиться при штатному контролі на виробництві, до інформативних ознак пред'являються вимоги:

–                   представлення інформації про тип дефекту у вигляді кількісного критерію;

–                   високий рівень розпізнавання, визначуваний відстанню  між еталонами класів в просторі ознаки;

–                   простота вимірювання і, зокрема, апаратурою, що серійно випускається;

–                   можливість розпізнавання дефектів, закладених в товщині зварного шва.

Правильний вибір інформативних ознак опису дефектів, тобто істотна для розпізнавання інформація, є одній з найважливіших і необхідніших передумов успішного рішення задачі розпізнавання в цілому.

3.3. Методи товщинометрії

3.3.1. Марки та галузь застосування ультразвукової товщінометрії

Ультразвукове вимірювання товщини знайшли широке застосування в дослідженні полого литва складних форм, як наприклад, частин автомобільних двигунів, де зсув центру в процесі литва може привести до ситуації, коли одна частина буде тонша за іншу. Ультразвукові вимірювальні товщиноміри призначені для вимірювання товщини стінок з однією із сторін, при без розрізання деталі.

 

6