yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->2.1. Загальноекономічні методи контролінгу

Управління финансовою санацією підприємств

1-й кв.

2-й кв.

3-й кв.

4-й кв.

Разом

Доходи

28800

28800

28800

28800

115200

Витрати:

 

 

 

 

 

- операційні

10993

10993

10993

10993

43972

- адміністративні

6750

3250

3250

3250

16500

Продовження табл. 2.2.2.6

Показник 

1-й кв.

2-й кв.

3-й кв.

4-й кв.

Разом

комерційні та інші

 

 

 

 

 

Прибуток до виплати відсотків

11057

14557

14557

14557

54628

Відсотки за кредитом

1000

1000

-

-

2000

Прибуток до оподаткування

10057

13557

14557

14557

52728

Податок на прибуток

2515

3390

3640

3640

13185

Чистий прибуток

7542

10167

10917

10917

39543

Таблиця 2.2.2.7 – Бюджет руху коштів

Показник

1-й кв.

2-й кв.

3-й кв.

4-й кв.

Залишок коштів на початок періоду

-

13735

30645

23905

Надходження коштів:

 

 

 

 

- виручка

28800

28800

28800

28800

- внесок до статутного капіталу

150000

-

-

-

- кредит

20000

 

 

 

Разом надходжень

198800

28800

28800

28800

Витрати операційної діяльності

Витрати на страхування (за методом нарахування)

(1200)

(1200)

(1200)

(1200)

Корегування витрат на стиахування за касовим методом

(3600)

1200

1200

1200

Витрати на отримання ліцензії (за методом нарахування)

(300)

300

300

300

Коригування витрат на ліцензію за касовим методом

(900)

(300)

(300)

(300)

Витрати на ремонт

(750)

(750)

(750)

 

103