yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->2.1. Загальноекономічні методи контролінгу

Управління финансовою санацією підприємств

(750)

Витрати на оплату праці (за методом нарахування)

(4500)

(4500)

(4500)

(4500)

Коригування витрат на оплату праці за касовим методом

1500

 

 

 

Витрати на оренду (за методом нарахування)

(700)

(700)

(700)

(700)

Коригування витрат на оренду за касовим методом

(700)

700

(700)

700

Продовження табл.2.2.2.7

Показник

1-й кв.

2-й кв.

3-й кв.

4-й кв.

Витрати на оплату праці бухгалтера та соціальне і пенсійне страхування (за методом нарахування)

(750)

(750)

(750)

(750)

Коригування виплат на оплату праці бухгалтера за касовим методом

750

-

-

-

Витрати на рекламу

(4500)

(1000)

(1000)

(1000)

Інші витрати

(1500)

(1500)

(1500)

(1500)

Нараховані відсотки за кредитом

(1000)

(1000)

 

 

Коригування відсотків за кредитом за касовим методом

1000

1000

(2000)

 

Податок на прибуток

(2515)

(3390)

(3640)

(3640)

Разом операційних витрат

(19665)

(11890)

(15540)

(12140)

Витрати коштів з інвестиційної діяльності

- капітальні вкладення

(165400)

 

 

 

Витрати коштів з фінансової діяльності

- погашення кредиту

 

 

(20000)

 

Разом витрат

(185065)

(11890)

(35540)

(12140)

Залишок коштів на кінець періоду

13735

30645

23905

40565

Таблиця 2.2.2.8 – Прогнозний баланс

Показник

На 31.03

На 30.06

На 30.09

На 31.12

Основні засоби:

 

 

 

 

 - первісна вартість

165400

165400

165400

165400

- знос[59]

3543

7086

10629

14172

- залишкова вартість

161857

158314

154771

151228

Грошові кошти

13735

30645

23905

40565

Аванси видані[60]

700

-

700

 

104