yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->2.1. Загальноекономічні методи контролінгу

Управління финансовою санацією підприємств

 

Витрати майбутніх періодів[61]

4500

3000

1500

 

Продовження табл. 2.2.2.8

Показник

На 31.03

На 30.06

На 30.09

На 31.12

Баланс

180792

191959

180876

191793

Статутний капітал

150000

150000

150000

150000

Нерозподілений прибуток[62]

7542

17709

28626

39543

Кредиторська заборгованість:

 

 

 

 

- перед бюджетом

 

 

 

 

- із заробітної плати

2250

2250

2250

2250

Заборгованість за кредитом

20000

20000

 

 

- за відсотками

1000

2000

 

 

Баланс

180792

191959

180876

191793

 

 

 

 

Портфельний аналіз

 

Портфельний аналіз використовується для  оптимізації портфеля цінних паперів, для дослідження портфеля продукції (портфеля бізнесів).

 

 

Способом здійснення портфельного аналізу є побудова двовимірних матриць (матриця “зростання – частка ринку”, матриця “привабливості – конкурентоспроможності”, матриця Ансоффа). Більш детальну характеристику цих матриць можна знайти у відповідних літературних джерелах[63].

2.2. Управлінські методи контролінгу

Аналіз точки беззбитковості

Аналіз точки беззбитковості ґрунтується на взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток”. Під точкою беззбитковості розуміють такий обсяг продажу продукції, при якому витрати дорівнюють виручці від реалізації всієї продукції  у короткостроковому періоді.

 

При цьому мають на увазі, що період, впродовж якого дають рекомендації, обмежений наявними виробничими потужностями. Аналіз точки беззбитковості дає також відповідь на Питання, наскільки реальною є загроза зазнати збитків. Чим менша величина запасу міцності, тим вищий ризик виникнення збитків. Для цього необхідно обчислити запас міцності

 

ЗМ = Вф – Втб ,                                          (2.2.10)

 

де Вф – фактична виручка від реалізації продукції; Втб – виручка від реалізації продукції в точці беззбитковості; ЗМ – запас міцності.

 

Використовуються три методи визначення точки беззбитковості: рівняння, маржинальний дохід, графічне зображення.

Метод рівняння ґрунтується на розрахунку прибутку за формулою

 

                        (2.2.11)

 

де П – прибуток від реалізації продукції; Ц – ціна одиниці продукції; Рзм/од – змінні витрати на одиницю продукції;  Рпос – постійні витрати; К – кількість реалізованої продукції.

Звідси
 
К = (П + Рпос) / (Ц – Рзм\од).                        (2.2.12)

 

 

105