yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Управління финансовою санацією підприємств

Метод рівняння можна використовувати при аналізі структурних зрушень. Вплив на прибуток буде залежати від того, як відбулася зміна асортименту – у бік низькорентабельної чи високорентабельної продукції.

 

Приклад 2.2.3

Застосування аналізу беззбитковості в діяльності підприємства

 

 

 

Припустимо, що підприємство випускає два види продукції (А та В) і має показники, які наведені у таблиці 2.2.3.1.

Таблиця 2.2.3.1 – Показники діяльності підприємства щодо випуску продукції

Показник

А

В

Разом

Обсяг реалізації, од.

100000

20000

120000

Ціна за од., грн

2000

3000

 

Виторг від реалізації, тис. грн

200000

60000

260000

Змінні витрати на од., грн

1600

1900

 

Змінні витрати на весь обсяг реалізації, тис. грн

160000

38000

198000

Маржинальний дохід, тис. грн

40000

22000

62000

Постійні витрати, тис. грн

 

 

30000

Прибуток, тис. грн

 

 

32000

 

З таблиці 2.2.3.1 бачимо, що на реалізацію одиниці продукції В припадає 5 од. продукції А.

Тоді  

 од. продукції В,  од. продукції А, беззбитковий обсяг продукції буде 58062 од.

Припустимо, що відбулися такі зміни структури реалізованої продукції (табл. 2.2.3.2).

Таблиця 2.2.3.2  – Зміни у структурі реалізації продукції

 

Показник

А

В

Разом

Обсяг реалізації, од.

80000

40000

120000

Ціна за од., грн

2000

3000

 

Виторг від реалізації, тис. грн

160000

120000

280000

Змінні витрати на од., грн

1600

1900

 

Змінні витрати на весь обсяг реалізації, тис. грн

128000

76000

204000

Маржинальний дохід, тис. грн

32000

44000

76000

Постійні витрати, тис. грн

 

 

30000

Прибуток, тис. грн

 

 

46000

 

Зіставляючи структуру продукції, стає очевидним, що збільшилася частка продукції з високим маржинальним доходом, і тому збільшився прибуток. Точка беззбитковості буде дорівнювати  

Х = 15790 од. продукції В, продукція А = 31580 од.

Весь обсяг продукції = 47370 од.

Порівнюючи результат із попереднім розрахунком, відзначаємо, що беззбитковий обсяг реалізації продукції змінився на 1015 од. у бік зменшення. Отже, навіть при контролі загального обсягу продажів необхідно зробити аналіз структурних зрушень, тому що він дає картину відхилень фактичного прибутку від запланованого.

 

106