yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.1. Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють

Управління финансовою санацією підприємств

Зародження, ріст, стабільність, занепад

4

Б. З. Мільнер 

Народження, дитинство, юність, рання зрілість, розквіт, повна зрілість, старіння, оновлення

5

І. Адізес 

Зародження, дитинство, зрілість, розквіт, стабільність, аристократія, рання бюрократія, бюрократія, смерть

6

Є. М. Коротков 

Експлерент, пацієнт, віолент, комутант, латалент

7

З. Є Шершньова, С. В. Оборська

Зародження,  виникнення,  становлення,  зростання,  рання зрілість, застарівання, припинення діяльності

8

Ф. Ф. Мазаракі,  Л. О. Лігоненко

Народження,  дитинство,  юність,  рання  зрілість,  зрілість, старіння, відродження

9

В. О. Василенко 

Поріг нечутливості,  становлення,  розвиток,  зрілість, насичення, спад, крах, ліквідація

10

Ж. Ліппіт 

Народження, юність, зрілість

 

З  цієї  позиції головною  причиною неплатоспроможності підприємства  може бути  зниження  або  недостатнє зростання виручки.  Зростання  виручки може  бути  зумовлене як  збільшенням витрат  виробництва й одночасним  скороченням частки  прибутку, так  і  збільшенням  питомої  ваги  прибутку  в  складі  виручки  разом зі зниженням  витрат.  При  цьому  в  першому  випадку,  незважаючи на  сприятливу  динаміку обсягу реалізації, спостерігається реальне скорочення можливості розширеного відтворення, яке супроводжується, у свою чергу, зменшенням майбутнього обсягу виручки. Отже, динаміка  зміни  прибутку  здатна  своєчасно  відобразити  фазу  життєвого  циклу виробничо-господарської системи. У зв’язку з цим доцільно використовувати його як практичний інструмент антикризового  управління. Життєвий  цикл  промислового підприємства, побудований з орієнтацією на обраний показник, поданий на рис.1.1.1.

І – фаза створення підприємства – характеризується значними витратами всіх ресурсів системи,  а  результати  діяльності  поки що не приносять  прибутку.  Значні  фінансові  кошти спрямовані  на  створення  та  реєстрацію  підприємства,  придбання  адміністративного  та виробничих  будівель,  закупівлю  сировини  та  матеріалів,  наймання  робочої  сили.  Головна характеристика цього етапу - безприбуткова, збиткова робота підприємства. Точка  перетину  кривої  з  віссю  абсцис  –  критична  точка,  початок  беззбиткової діяльності,  коли  вартість усіх  витрачених  раніше  ресурсів  та доходи  підприємства зрівнюються.

ІІ  –  фаза  становлення  –  характеризується  переходом  до беззбиткової  діяльності, поступово розмір прибутку починає збільшуватися. Починається формування стратегічного потенціалу підприємства.  Цей  етап  збігається  із  зародженням  конкурентної переваги. Підприємство  переходить  на  наступну  фазу  свого розвитку – етап зростання, який підрозділяється на етапи прискореного та уповільненого зростання.

ІІІ,  ІV – фази прискореного  та  уповільненого  зростання. Як правило, на цих етапах менеджмент нарощує виробничий потенціал підприємства, збільшує обсяг виробництва, і, як наслідок,  обсяг реалізації.  На  ІІІ  етапі  підприємство  має  значний  резерв  і потенціал зростання; звідси – підприємство розвивається достатньо швидкими темпами, і, як наслідок, зростає прибуток. На  ІV  етапі показник прибутку  зростає,  уповільнюється  лише  темп його росту. Уповільнення зумовлюється лише обмеженням матеріальних ресурсів, оскільки значне  зростання  обсягів  виробництва  призводить  до постійного  зростання  потреби  в обігових коштах, неможливість різкого зростання яких вступає у протиріччя з необхідністю завантаження виробничих потужностей.

 

10